Het Gentse circulatieplan: de voor- en nadelen op een rij

© Wikimedia commons

Op 3 april treedt het Gentse circulatieplan in werking. Het verkeer wordt afgeleid via de binnenring, in het historisch centrum wordt de voetgangerszone uitgebreid en de controles daarop aangescherpt. Wat is de impact voor de Gentenaar, positief en negatief?

PRO

 • Minder (doorgaand) verkeer: 10 procent van het verkeer in Gent is doorgaand verkeer, dat helemaal niet in destad hoeft te zijn, 30 procent geraakt er niet op de meest logische manier. Het circulatieplan wil dat verkeer weren. Het gevolg? Minder fileleed in de binnenstad, die beter bereikbaar wordt voor wie er effectief moet zijn.
 • Veiliger verkeer: minder verkeer betekent meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo mogen zelfs fietsers in vijf voetgangersstraten niet meer binnen. Een veiligere stad betekent ook een meer kindvriendelijke stad.
 • Betere luchtkwaliteit: minder voertuigen in de binnenstad betekent meer leefbaarheid. Nodig, want momenteel zijn 37% van de totale CO2-uitstoot en 80% van de stikstofoxiden afkomstig van het wegverkeer. Gent wil klimaatneutraal worden tegen 2050, terwijl op dit moment een derde van alle verbruikte fossiele energie per Gents gezin naar mobiliteit gaat.
 • Een mentaliteitswijziging: Gentenaars worden aangemoedigd om onnodige verplaatsingen te vermijden en vaker andere vervoersmiddelen te gebruiken, zoals de fiets of het openbaar vervoer.
 • Minder zwaar goederenvervoer: het stadsdistributieplatform bundelt goederenverkeer. Enkel leden van het platform mogen de stad in met ecologische voertuigen tussen 11 en 18 uur.
 • Veel tevreden handelaars: minder (goederen)vervoer in de binnenstad en dus meer leefbaarheid betekent aangenamer winkelen en tafelen.
 • Timing: het mobiliteitsplan treedt in werking vanaf de paasvakantie, wanneer er net minder verkeer is en een vlottere overgang kan plaatsvinden.

Lees meer over het stadsdistributieplatform:Hoe Gent de weg plaveit naar een slimme stad

CONTRA

 • De kleine ring: doorgaand verkeer zal verdeeld moeten worden over de kleine (R40) en de grote ring (R4). De R40 krijgt hoe dan ook veel verkeer te slikken, vooral tijdens de spitsuren. Verkeersknooppunten zoals Gent Dampoort dreigen vast te zitten.
 • De werken: aan verkeersknooppunten op de R40 (zoals Dampoort) werden kleine aanpassingen gedaan, maar een meer duurzame oplossing, zoals een verkeersbrug of -tunnel aan Dampoort en Heuvelpoort, was niet haalbaar binnen de huidige termijn.
 • Niet genoeg (goede) bussen en trams: het openbaar vervoer is nog in volle ontwikkeling. Vooral wie verder weg van de binnenstad woont, wordt nog niet goed bediend. De cijfers zijn ernaar: slechts 5 procent van de Gentenaars en 3 procent van de ondernemers maakt gebruik van tram en bus.
 • Meer tijdrovende verplaatsingen: wie de auto moet nemen van de ene naar de andere zone, moet langs de kleine ring rijden, wat het traject verlengt. Enkel wie om zeer dwingende redenen naar het centrum moet, zoals zorgverleners, mag met een vergunning wél het autovrij gebied binnen.
 • Geen vrije parkeerplaatsen in de voetgangerszone: zelfs bewoners mogen enkel parkeren binnen het autovrij gebied als ze een eigen staanplaats of garage hebben, anders niet.
 • Niet genoeg aandacht voor fysieke beperkingen: andersvaliden mogen dan wel de voetgangerszone is, maar tussen 11 en 18 uur mogen ze niet met de auto in voetgangersstraten en zullen ze (bewoner of niet) vanuit een aanpalende straat hun bestemming moeten bereiken.
 • Veel bange handelaars: zaakvoerders vrezen dat hun handel niet meer bereikbaar zal zijn voor klanten en leveranciers. Volgens ondernemersnetwerk Voka dreigt 33 procent van de ondernemers weg te trekken.
 • De onzekere toekomst: of het plan zal werken, is koffiedik kijken en zal de komende weken, maanden en jaren moeten blijken – onder meer in de vorm van een referendum.

Partner Content