Het einde van ‘CDH’? Partij van Maxime Prévot kiest nieuwe naam en huiskleur

Maxime Prévot. © belga
Han Renard
Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

De CDH verandert in de ‘participatieve burgerbeweging’ Les Engagés: een kwestie van overleven.

De transformatie van de CDH tot de beweging Les Engagés werd bekendgemaakt op de tonen van We Will Rock You van Queen. Of ze dat ook echt gaat doen, staat nog te bezien. Maar er moest íéts veranderen, want de CDH balanceert op de rand van de afgrond. Het verkiezingsresultaat in 2019 was historisch slecht en in de peilingen vergaat het de partij sindsdien niet veel beter.

Het resultaat van de vernieuwingsoperatie waaraan voorzitter Maxime Prévot – nog ongeveer het enige populaire boegbeeld van de partij – met leden, burgers en experts twee jaar lang heeft gewerkt, oogt alvast op papier ingrijpend.

De oude CDH kreeg vaak het verwijt zoutloze middenposities te verdedigen, links noch rechts. Les Engagés kiezen in het manifest, dat in mei definitief wordt goedgekeurd, voor uitgesproken standpunten, die nu eens links en dan weer rechts zijn. Een beetje wat Emmanuel Macron in Frankrijk met succes heeft gedaan, al beschikt Prévot nu ook weer niet over het kaliber van de Franse president.

Zo pleiten Les Engagés dus zowel voor de beperking van de werkloosheid in de tijd – na twee jaar al is het afgelopen – als voor de afschaffing van de successierechten. Zowel voor de invoering van een vermogenskadaster als voor een basisinkomen voor vrijwilligers. Verder willen ze cannabis uit het strafrecht en besteden ze veel aandacht aan het milieuvraagstuk.

‘Er zitten best radicale en vernieuwende voorstellen in het manifest van Les Engagés’, zegt politoloog Jean-Benoit Pilet (ULB). ‘Maar een duidelijke ideologische positie of maatschappijvisie komt uit het manifest niet naar voren. Dat is toch heel anders bij de liberalen en de socialisten. Van hen weten kiezers wat ze kunnen verwachten. In die zin zijn Les Engagés wel degelijk de erfgenamen van hun centristische voorgangers CDH en PSC. Ook daar gold altijd: de samenleving is te complex om eenduidig linksom of rechtsom te gaan.’

Als slogan kozen Les Engagés: ‘Pour une société régénérée’, wat verwijst naar het concept régénération, te vertalen als wedergeboorte, van de wereldberoemde maar intussen wel al meer dan 100 jaar oude Franse socioloog Edgar Morin.

Gaan definitief overboord: elke verwijzing naar de oude christelijke inspiratie en het personalisme. Ook de oranje huiskleur, die ook zusterpartij CD&V vandaag nog hanteert, verdwijnt en wordt vervangen door turquoise, volgens Prévot de kleur van de positieve levenshouding. De christendemocratische familiebanden die decennialang de Belgische politiek hebben bepaald, stonden de voorbije jaren al danig onder druk, maar dreigen na deze vernieuwingsoperatie helemaal te verdampen.

‘Maar hoewel het partijkader van de CDH, net als dat van CD&V, haast volledig uit de christelijke zuil komt, meent de partijtop, terecht denk ik’, besluit Pilet, ‘dat christelijke waarden vandaag in Brussel en Wallonië een veel te kleine basis vormen om een leefbare partij op te bouwen.’

Partner Content