Hervorming van gerechtelijke arrondissementen grote stap vooruit

(Belga) De Kamercommissie Justitie heeft dinsdagavond de artikelsgewijze stemming van het wetsontwerp goedgekeurd dat het aantal gerechtelijke arrondissementen terugdringt tot twaalf, de mobiliteit van de magistraten moet verhogen en de specialisatie van de magistraten moet bevorderen. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. De groenen waren niet aanwezig. De stemming over het geheel volgt volgende week.

De zetel van de rechtbank komt in de provinciehoofdstad en de andere bestaande locaties worden een afdeling. De twee overige arrondissementen zijn het tweetalige Brussel en het Duitstalige Eupen. Tegen die provinciale indeling kwam tijdens de bespreking heel wat kritiek, ook van binnen de meerderheid, wegens de ongelijke grootte. Maar minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wees er onder meer op dat een andere indeling onmogelijk was door de bestaande ressorten. Het grondwetsartikel om hieraan te sleutelen, is immers niet voor herziening vatbaar verklaard. De vredegerechten blijven georganiseerd in de 187 kantons. Arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel worden georganiseerd per ressort (5) van het hof van beroep. De magistraten worden benoemd in een rechtbank of een parket, dus op het niveau van de arrondissementen. Daardoor kan beter gereageerd worden op eventuele tekorten in een kanton binnen het arrondissement. Bovendien krijgen de magistraten ook de mogelijkheid zich te specialiseren omdat ze meer dossiers van een bepaalde materie kunnen behandelen. De minister van Justitie hoopt het wetsvoorstel, samen met het ontwerp over de oprichting van familierechtbanken, nog voor het zomerreces door het parlement goedgekeurd te krijgen. (Belga)

Partner Content