Herman Goossens heeft eigen covid-speekseltest klaar: ‘Helpt onderwijs versoepelen’

Herman Goossens op 23 september 2020. © Belga

Professor microbiologie Herman Goossens heeft zelf een speekseltest ontwikkeld die onmiddellijk resultaat geeft of iemand besmet is met het nieuwe coronavirus of niet.

De speekseltest is vorige week al ‘discreet’ gebruikt op drie scholen: in Diest, Kortrijk en Antwerpen, zo verklaarde hij vrijdag voor de bijzondere commissie covid-19 van de Kamer. Volgens Goossens heeft deze test het voordeel dat hij door leraars en leerlingen zelf gehanteerd kan worden. ‘Ik denk dat we hiermee snel zullen kunnen versoepelen in het onderwijs’, klonk het.

Voor de test moet men via een kleine trechter speeksel in een buisje brengen. In de buis wordt het speeksel gemengd met een reagens. Het resultaat zou onmiddellijk bekend zijn. Goossens, die ook voorzitter is van de taksforce testing, hoopt dat er volgende week dinsdag een openbare aanbesteding kan gelanceerd worden om deze speekseltesten op de scholen in Vlaanderen uit te rollen.

‘Minister Ben Weyts zal fier zijn als ik hem dinsdag kan zeggen dat hij op de startknop kan drukken.’

Onbenutte capaciteit

Goossens pleit al van het begin van de coronapandemie voor massaal testen. Hij toonde zich vrijdag voor de Kamercommissie dan ook gefrustreerd over het feit dat de PCR-testcapaciteit niet ten volle wordt benut. De acht universitaire labo’s worden door het Riziv vergoed voor minstens 2000 testen per dag, ook als ze dat aantal niet halen, zei hij. Het labo van Luik bijvoorbeeld voerde in februari slechts 100 à 200 testen per dag uit en Goossens vroeg zich af waarom men daar ook niet ‘de boer is opgegaan met bijvoorbeeld een systeem van testbussen in bepaalde wijken’.

Ook de antigeentesten zijn zwaar onderbenut, erkende Goossens. Die testen zijn volgens hem erg betrouwbaar als men klachten heeft. Maar van de 1,2 miljoen bestelde testen in Vlaanderen, zijn er slechts een 15.000-tal gebruikt. ‘Nochtans waren een aantal proefprojecten positief, zoals het testen van bezoekers in woonzorgcentra in Kortrijk of van daklozen in Brussel. In het onderwijs zijn er slechts 716 antigeentesten gebruikt, in bedrijven slechts 16, hoewel er een vijftigtal bedrijven interesse had’, aldus Goossens. De wetgeving over testen is ook te streng, vindt hij. ‘Er is deregulering nodig (…) We moeten zelftesten toelaten. In Oostenrijk bijvoorbeeld leren kinderen zelf een neuswisser gebruiken.’

Partner Content