Hendrik Vuye en Veerle Wouters sluiten Vlaamse frontvorming niet uit: ‘N-VA wil het communautaire van de agenda’

Kamiel Vermeylen

V-Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters braken vorig jaar met de N-VA en reageren nu op de aankondiging van voorzitter Bart De Wever dat het confederalisme geen pijler van hun verkiezingscampagne wordt.

Wat vinden jullie van het feit dat de N-VA het communautaire thema opnieuw lijkt op te bergen?

WOUTERS & VUYE: Het is nu wel duidelijk dat N-VA staat voor ‘Nul Vlaamse Ambitie’ en dat voorzitter Bart de Wever artikel 1 van de partijstatuten begraven heeft.

Dit toont dat onze uitstap uit de partij terecht was. We wisten toen al dat de N-VA het communautaire niet belangrijk meer vond. Het toont bovendien ook aan dat de nieuwe studiegroep Objectief V(studiegroep binnen N-VA die zich met communautaire thema’s bezighoudt, nvdr.) in de praktijk niets voorstelt. Het is een maskerade die zich beperkt heeft tot een sporadisch opiniestuk en slecht voorbereide studiedagen.

Ik zag dit weekend dan wel weer een aantal reacties van hooggeplaatste N-VA’ers over het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië, pure hypocrisie. Wens een ander toch niet toe wat je zelf onbelangrijk vindt.

Je moet een nieuwe staatshervorming uitdragen en bondgenoten zoeken bij de vakbonden, kunstenaars en journalisten.

Klopt het niet wanneer Bart De Wever zegt dat een tweederdemeerderheid momenteel niet realistisch is? De regeringspartijen zitten niet te wachten op communautair gekibbel.

WOUTERS & VUYE: Die tweederdemeerderheid die hij aanhaalt is een grove leugen, zoals we in ons Grendelboek (boek van Veerle Wouters en Hendrik Vuye uitgegeven bij Doorbraak Boeken, nvdr.) hebben uitgelegd. Maar als je niet over het communautaire thema spreekt en er geen campagne voor voert, dan is het nogal vanzelfsprekend dat er niets van zal komen. Je moet een nieuwe staatshervorming uitdragen en bondgenoten zoeken bij de vakbonden, kunstenaars en journalisten.

De N-VA is simpelweg niet meer begaan met het communautaire thema. Al wat ze nog met het thema doen, is voor de schone schijn.

De partij legde onlangs een resolutie neer in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over de fusie van de zes politiezones. Maar het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is daar niet eens voor bevoegd. Het is de federale Kamer en de Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) die daarvoor bevoegd zijn. Een absurd staaltje toneel.

De Waalse socialisten van de PS daarentegen zijn tot in de puntjes voorbereid op het communautaire thema. Zodra er daarover wordt onderhandeld, komen ze met stapels juridische en technische teksten. Daar kan de N-VA op deze manier niet tegenop. Het wordt zo duidelijk dat ze daar helemaal niet in geïnteresseerd zijn.

We hadden verwacht dat de partij de komedie zou aanhouden tot aan de verkiezingen in 2019.

Dat De Wever dit nu al – ver voor de verkiezingen – aankondigt, is opmerkelijk.

WOUTERS & VUYE: We wisten al langer dat N-VA niet meer omkijkt naar het communautaire thema, maar de timing overvalt ons wel. We hadden verwacht dat de partij de komedie zou aanhouden tot aan de verkiezingen in 2019.

Waarom denken jullie dat dit nu al wordt aangekondigd?

WOUTERS & VUYE: Omdat wij ze het in de Kamer enorm moeilijk maken. Door het thema nu opzij te schuiven, willen ze het van de agenda halen. Ze weten ook dat ze te slecht voorbereid zijn om überhaupt met een uitgewerkt voorstel naar buiten te komen. Doen ze dat toch, dan leggen wij ze het vuur aan de schenen. Door het thema op te bergen, trachten ze ons monddood te maken.

De partij schept wel meteen duidelijkheid voor iedereen…

WOUTERS & VUYE: We zijn eerlijk gezegd blij dat die hypocrisie nu achter de rug is. Nu wordt het eindelijk duidelijk wie voor wat staat.

De N-VA blijft het in de peilingen wel erg goed doen. Misschien vinden slechts weinigen het communautaire programma echt belangrijk?

WOUTERS & VUYE: N-VA bepaalt natuurlijk haar eigen strategie, maar wij zijn ervan overtuigd dat het thema voor veel mensen erg belangrijk is.

De oorspronkelijke basis van de N-VA is vandaag zeker teleurgesteld. Zij zullen niet bereid zijn nog eens vijf jaar te wachten.

Wij geloven in ons eigen programma, in tegenstelling tot de N-VA. We zijn en blijven ervan overtuigd dat het communautaire belangrijk is om bijvoorbeeld sociaaleconomische hervormingen te kunnen realiseren.

Als je wil besparen, zal dat voornamelijk moeten gebeuren op de overheidsinstellingen. Anders bespaar je in domeinen waar je de mensen pijn zal doen. Besparen op de sociale zekerheid klinkt dan wel abstract, maar het gaat wel over pensioenen en werkloosheidsuitkeringen.

De aankondiging van de N-VA is een u003cemu003egame changeru003c/emu003e.

Wat betekent deze aankondiging voor jullie fractie?

WOUTERS & VUYE: De aankondiging van de N-VA is natuurlijk een game changer. De kans dat wij niets zullen ondernemen, is nu vrijwel onbestaande geworden. We zullen de komende tijd kijken of we de krachten met anderen kunnen bundelen.

We zijn een kleine partij die tegen de volgende verkiezingen tegen heel wat zal moeten opboksen. Een Vlaamse en een federale lijst opvullen, is een hele opgave en ook de kiesdrempel halen zal niet evident zijn. Dan is de partijfinanciering nog het minste van onze zorgen.

De vraag is natuurlijk ook in hoeverre de uitspraken van De Wever iets veranderen bij de kiezer.

Om het communautaire thema op de agenda te houden, zullen we moeten samenwerken met andere partijen en verenigingen.

De krachten bundelen zegt u. Wat bedoelt u daarmee?

WOUTERS & VUYE: Voorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken heeft een oproep gedaan om een V-front te vormen. Wij hebben daarop niet gereageerd in de hoop dat het nog mogelijk was dat meerdere Vlaamse partijen de Vlaamse kaart zouden trekken. Nu blijkt dat dat niet het geval is. We gaan de optie van Van Grieken nu herbekijken. Om het communautaire thema op de agenda te houden, zullen we moeten samenwerken met andere partijen en verenigingen.

Voor alle duidelijkheid, wij zijn geen Vlaams Belangers. Anders hadden we er al wel bijgezeten. Er zijn enorme inhoudelijke verschillen tussen hun partij en de onze. Maar we kunnen hun oproep niet zomaar in de wind slaan, op het communautaire vlak zijn er heel wat gelijkenissen. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers trekken we op het communautaire vlak vaak aan hetzelfde zeel. Voor ons bestaat er geen cordon sanitaire.

Maar nogmaals, we kijken niet alleen naar Vlaams Belang. We zullen ook kijken naar wat Lijst Dedecker van plan is. We moeten met een zo groot mogelijke groep samenwerken over de partijgrenzen heen. Hoe dat zich zal concretiseren, zal de tijd uitwijzen.

Hendrik Vuye en Veerle Wouters wensten samen de vragen te beantwoorden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content