Hendrik Bogaert (CD&V) wil sleutelen aan Conventie van Genève

Hendrik Bogaert (CD&V) © BELGA

Hendrik Bogaert wil van CD&V een volkspartij maken met meer uitgesproken meningen. Wat de asielproblematiek betreft, is hij alvast van plan om zijn nek uit te steken.

Door internationaal te investeren in menswaardige vluchtelingenkampen wil Hendrik Bogaert de toestroom naar Europa indijken.

De vluchtelingencrisis blijft brandend actueel. Waar ligt volgens u de oplossing?

Bogaert: “We moeten een front vormen tegen die weerzinwekkende term ‘push back’. Ze doet me denken aan de verschrikkelijkste passages uit de film Titanic. Daarom pleit ik voor een amendement bij de Conventie van Genève. Het was in de jaren ’50 niet te voorzien dat een Afghaan helemaal naar België zou komen. Een terechte asielzoeker moet een veilige en humanitaire plaats aangeboden krijgen, maar niet noodzakelijk in het land waar asiel werd aangevraagd. Eventueel dus ook in een buurland van het land waar een conflict heerst.”

Hoe ziet u dat concreet?

Bogaert: “Alles staat of valt met humanitaire kampen. De VN-agentschappen en de niet-gouvernementele organisaties die moeten instaan voor de vluchtelingenkampen worden momenteel zwaar ondergefinancierd. Het gevolg is dat die kampen echte schandalen geworden zijn. Daar is de term ‘hell holes’ wel op zijn plaats. Als we een vluchteling juridisch een plaats kunnen garanderen in een veilig en humanitair kamp, dan vervalt het automatische recht op een plaats in bijvoorbeeld België. Voor mij mag dat in een wooncontainer zijn met airconditioning in plaats van in een lekkende tent. De landen zullen er in mijn voorstel belang bij hebben om die kampen menswaardig te maken zodat er minder opvang in eigen land nodig is. Het voorstel is op dat vlak dus verruimend en niet inperkend.”

Hoe kunt u het probleem op korte termijn aanpakken?

Bogaert: “Je kunt de instroom wel beïnvloeden door een heel sterk terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers te voeren. Ik pleit ervoor om de capaciteit te verdubbelen zodat mensen die uitgeprocedeerd zijn ook effectief teruggestuurd worden. Concreet stel ik een verdubbeling voor van het aantal plaatsen in de gesloten asielcentra van de dienst Vreemdelingenzaken waar vluchtelingen verblijven in afwachting van hun uitzetting. Ik wacht af hoe de regering daarop reageert. Maar ik wil mijn nek uitsteken, omdat ik ook voel dat we het draagvlak niet verder moeten uitputten. Als iemand een neen krijgt, moet hij binnen de tien dagen het grondgebied verlaten. Ik ben me bewust dat dat heel hard is, maar je kunt de grenzen niet wagenwijd openzetten. Ik ben niet tegen migratie. Maar ik ben tegen migratie wanneer die sneller loopt dan de integratie. Dat is vandaag het geval.”

Vincent Vanhoorne/De Zondag

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content