Helft van de nieuwe Vlaamse investeringen tegen droogte gaat naar natte natuur

.

Na een eerste investering van 75 miljoen euro in projecten tegen droogte, heeft de Vlaamse taskforce Droogte vastgelegd waar nog eens 343 miljoen euro in zal worden geïnvesteerd. Ongeveer de helft van dat bedrag (168 miljoen euro) gaat naar investeringen in natte natuur.

Dat maakt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dinsdag bekend. De Blue Deal, zo heet het plan van de Vlaamse regering om de droogte en waterschaarste structureel aan te pakken. ‘Een werk van lange adem, maar eentje dat een zeer goede start nam’, blikt minister Demir terug op haar eerste investering van 75 miljoen euro.

Daar komt nu dus 343 miljoen euro bij, verspreid over de bevoegdheden Omgeving van Demir (258 miljoen), Economie en Landbouw van Hilde Crevits (50 miljoen) en Openbare werken van Lydia Peeters (35 miljoen). De helft van die middelen gaat naar natte natuur.

Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare meer over, bovendien van wisselende kwaliteit, zegt Demir. ‘Nochtans zijn alle experten het erover eens dat meer natte natuur de meest kostenefficiënte investering is om terug van Vlaanderen een spons te maken’, weet ze. ‘Door moerassen, plassen en meren, natte graslanden, al dan niet beboste veengebieden en (kust)moerassen in Vlaanderen te herstellen, kunnen we de grootste hoeveelheid water vasthouden en tegelijk ook veel koolstof opslaan.’

Zuhal Demir
Zuhal Demir© Belga

Verder gaat 74 miljoen euro naar investeringen in landbouwgebied. Landbouwers vormen een deel van de oplossing in de strijd tegen waterschaarste, maar zijn ook bij de eersten om de gevolgen van droogte aan den lijve te ondervinden. 18 miljoen euro is bestemd om de bedrijfswereld te helpen de transitie naar waterbesparing en circulair watergebruik te maken, 35 miljoen euro moet via de Vlaamse Waterweg beter bevaarbare waterlopen helpen creëren, 16 miljoen euro gaat naar investeringen die inzetten op het grootschalig hergebruik van hemelwater en 21 miljoen euro moet de achterstand op het vlak van digitalisering en efficiënte meetnetten wegwerken.

Veel van de projecten die door de nu voorziene 343 miljoen euro zullen worden gefinancierd, zijn al in gang gezet. Volgens Demir is slechts 17% nog niet opgestart. ‘Veelal omdat er wijzigingen aan de regelgeving of subsidiereglementen doorgevoerd moeten worden alvorens de projecten van start kunnen gaan.’

Partner Content