Havenlaan: actiegroep APKP vraagt inspraak bij nieuwe plannen

(Belga) Het bewonerscomité Actie Patrimonium Kasseien en Platanen (APKP) hoopt dat omwoners en gebruikersorganisaties inspraak krijgen bij het opstellen van plan B voor de Havenlaan. “We zijn wel opgetogen dat er nu eerst werk wordt gemaakt van de heraanleg van de trottoirs en de aanleg van het fietspad. Dat is een tegemoetkoming aan ons voorstel”, aldus Wim Didelez van APKP zondag.

Het feit dat de Brusselse regering geen nieuwe gerechtelijke stappen onderneemt in het Havenlaandossier wordt ook positief onthaald. APKP hamert er wel op dat de schadevergoeding voor de aannemer niet hoger oploopt dan 10 pct van de geraamde kosten. “De initiële heraanleg werd geschat op 12 miljoen euro. Minister van Begroting Jean-Luc Vanraes zei in de media dat de schadevergoeding kon gaan tot 6 miljoen euro. Dat is voor ons onaanvaardbaar”, gaat Didelez verder. (MUA)

Partner Content