Hart Boven Hard: ‘Zonder beweging op straat beweegt er ook niets in de Wetstraat’

'We laten zien dat de eisen rond sociale kwesties, klimaat, antiracisme en migratie samenhangen.' © BelgaImage
Jan Lippens
Jan Lippens Freelancejournalist

Op zondag 12 mei blaast de burgerbeweging Hart Boven Hard verzamelen in Brussel met een eisenpakket voor de verkiezingen. ‘Politiek is meer dan om de vijf jaar gaan stemmen.’

Seppe Malfait (campagnemedewerker): De voorbije maanden zijn er al heel wat acties geweest: over het klimaat, tegen racisme, een vrouwenmars, vakbondsprotest, en ook de gele hesjes kwamen op straat. Hart Boven Hard heeft altijd ingezet op verbinding, en dat gaan we op 12 mei weer doen. We willen vooral zorgen dat we niet uit elkaar worden gespeeld.

Welke impact kan een zoveelste betoging over dezelfde eisen nog hebben?

Malfait: Onze vorige drie parades brachten telkens 10.000 à 20.000 mensen op de been, dus we verwachten ook nu veel volk. De impact is dat we burgers hiermee onderling verbinden, en laten zien dat al die eisen rond sociale kwesties, klimaat, antiracisme en migratie samenhangen. Vergeet niet dat Hart Boven Hard door ruim 120 organisaties wordt gesteund. We tonen met de parades dat er wel degelijk een groot draagvlak is voor een andere samenleving en een ander beleid.

We hebben met iVox een enquête georganiseerd waaruit blijkt dat een grote meerderheid van de Belgen achter onze eisen staat. Je moet daarover niet alleen met cijfertjes en statistieken goochelen, maar je moet daarvoor ook op straat komen. Zonder beweging op straat beweegt er ook niets in de Wetstraat.

Erg veel hebben de voorbije manifestaties nog niet opgebracht. Denk maar aan de wekenlange klimaatmarsen: concrete actie van politici is er niet gekomen.

Malfait: Daar zijn we ons zeer van bewust. We verwachten uiteraard niet dat door een betoging plots alles anders wordt. Na de klimaatmars van 2 december vloog minister van Energie en Leefmilieu Marie-Christine Marghem naar de klimaattop in Katowice en stemde ze tégen strengere klimaatmaatregelen. Zelfs beloftes die politici zelf in hun regeerakkoorden schreven, worden niet nagekomen. Ze zouden de minimumuitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens, maar dat is níét gebeurd. In Canada is de kinderarmoede in tien jaar gehalveerd, in Vlaanderen is ze alleen maar gestegen. We moeten dus druk blijven uitoefenen op politici om hun beloftes waar te maken. Politiek is meer dan om de vijf jaar gaan stemmen.

We moeten druk blijven uitoefenen op politici om hun beloftes waar te maken.

De actie hangt ook vast aan artikel 23 van de grondwet, dat bepaalt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Het artikel legt in vijf punten uit wat dat concreet inhoudt. Willen jullie dat artikel wijzigen?

Malfait: Nee, alles wat wij eisen staat daarin. Wij willen dat artikel 23 effectief wordt uitgevoerd.

Geven jullie met de actie ook stemadvies?

Malfait: Nee, geen stemadvies. Uit onze enquête zijn wel zes eisen bovengekomen. Ze gaan over meer geld voor openbaar vervoer, een menswaardig migratiebeleid, gecontroleerde prijzen voor medicatie, een verhoging van de laagste uitkeringen, gelijk loon en pensioen voor mannen en vrouwen, en de strijd tegen belastingontduiking. De meerderheid van de Belgen staat achter die concrete eisen. We hebben daarover alle partijen om hun reactie gevraagd, en de resultaten daarvan zullen we publiceren op onze website. Daaruit kunnen kiezers zelf hun conclusies trekken.

Info: rightsnow.be

Partner Content