Wat algemeen werd verwacht, is gebeurd: Gwendolyn Rutten is verkozen tot voorzitster van de Open VLD.

Niet dat de verkiezing louter een formaliteit was. Tegenkandidaat Egbert Lachaert, die aanvankelijk geen schijn van kans leek te maken, was de voorbije weken echt wel aan een opmars begonnen. Hij deed het goed in debatten en kreeg opvallend veel media-aandacht.

Dat zorgde op den duur dan ook voor heel wat zenuwachtigheid in het partijhoofdkwartier aan de Melsenstraat. Zoals een parlementslid het gisteren nog zei: 'Deze voorzitterscampagne mag geen dag langer meer duren of het wordt nog echt spannend.'

Maar uiteindelijk verliep alles dus toch volgens plan en koos ongeveer 60 procent van de Vlaamse liberalen voor Rutten, die zowel ervaring heeft op kabinetten als in het parlement. Al is het feit dat een onervaren en tot voor kort onbekende liberaal als Lachaert zo'n 40 procent van zijn partijgenoten kon overtuigen toch een duidelijk signaal.

Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de partij daar iets mee doet. Alleen hebben ze bij de Open VLD nogal de neiging om signalen van de leden naast zich neer te leggen. Denk maar aan Jean-Marie Dedecker die het in de voorzittersverkiezingen van 2004 tegen Bart Somers opnam, haast 40 procent behaalde, maar ook daarna totaal geen gehoor vond bij de partijtop.

Of Alexander De Croo die drie jaar geleden tegen de wens van het partij-apparaat in voorzitter werd en van de andere boegbeelden nooit echt de steun of ruimte kreeg om het roer om te gooien. Ook al leek dat net te zijn wat de leden vroegen.

Nu is Gwendolyn Rutten een zeer verstandige vrouw en ziet ze wellicht in dat ze de populariteit van Lachaert beter niet zomaar naast zich neerlegt. Niet alleen omdat ze daarmee de meer dan achtduizend partijgenoten zou bruuskeren die op hem hebben gestemd omdat ze het meer dan zat zijn dat nog steeds dezelfde mensen de dienst uitmaken bij de Open VLD, maar ook omdat Lachaert niet van plan lijkt te zijn om zomaar weer naar het achterplan te verdwijnen.

Dit weekend zei hij in De Morgen: 'Als we het niet halen, moeten we toch samen blijven om te kunnen blijven wegen op die partij.' Als aparte groepering binnen de partij dus, en dat is - zoals de Open VLD al heeft mogen ondervinden - nooit een goed idee.

Rutten zou dus beter heel goed luisteren naar de boodschap die de leden haar hebben meegegeven. Het zal niet volstaan Lachaert het één of andere postje toe te bedelen, ze zal ook zijn ideeën een plaats moeten geven. Alleen als ze dat doet, en ook van meet af aan bewijst dat ze wel degelijk op eigen benen staat, is het nog niet te laat om de vooroordelen over haar persoon weg te werken. Nee, Gwendolyn Rutten heeft nog niet gewonnen. Nu begint het pas.

Wat algemeen werd verwacht, is gebeurd: Gwendolyn Rutten is verkozen tot voorzitster van de Open VLD. Niet dat de verkiezing louter een formaliteit was. Tegenkandidaat Egbert Lachaert, die aanvankelijk geen schijn van kans leek te maken, was de voorbije weken echt wel aan een opmars begonnen. Hij deed het goed in debatten en kreeg opvallend veel media-aandacht. Dat zorgde op den duur dan ook voor heel wat zenuwachtigheid in het partijhoofdkwartier aan de Melsenstraat. Zoals een parlementslid het gisteren nog zei: 'Deze voorzitterscampagne mag geen dag langer meer duren of het wordt nog echt spannend.' Maar uiteindelijk verliep alles dus toch volgens plan en koos ongeveer 60 procent van de Vlaamse liberalen voor Rutten, die zowel ervaring heeft op kabinetten als in het parlement. Al is het feit dat een onervaren en tot voor kort onbekende liberaal als Lachaert zo'n 40 procent van zijn partijgenoten kon overtuigen toch een duidelijk signaal. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat de partij daar iets mee doet. Alleen hebben ze bij de Open VLD nogal de neiging om signalen van de leden naast zich neer te leggen. Denk maar aan Jean-Marie Dedecker die het in de voorzittersverkiezingen van 2004 tegen Bart Somers opnam, haast 40 procent behaalde, maar ook daarna totaal geen gehoor vond bij de partijtop. Of Alexander De Croo die drie jaar geleden tegen de wens van het partij-apparaat in voorzitter werd en van de andere boegbeelden nooit echt de steun of ruimte kreeg om het roer om te gooien. Ook al leek dat net te zijn wat de leden vroegen. Nu is Gwendolyn Rutten een zeer verstandige vrouw en ziet ze wellicht in dat ze de populariteit van Lachaert beter niet zomaar naast zich neerlegt. Niet alleen omdat ze daarmee de meer dan achtduizend partijgenoten zou bruuskeren die op hem hebben gestemd omdat ze het meer dan zat zijn dat nog steeds dezelfde mensen de dienst uitmaken bij de Open VLD, maar ook omdat Lachaert niet van plan lijkt te zijn om zomaar weer naar het achterplan te verdwijnen. Dit weekend zei hij in De Morgen: 'Als we het niet halen, moeten we toch samen blijven om te kunnen blijven wegen op die partij.' Als aparte groepering binnen de partij dus, en dat is - zoals de Open VLD al heeft mogen ondervinden - nooit een goed idee. Rutten zou dus beter heel goed luisteren naar de boodschap die de leden haar hebben meegegeven. Het zal niet volstaan Lachaert het één of andere postje toe te bedelen, ze zal ook zijn ideeën een plaats moeten geven. Alleen als ze dat doet, en ook van meet af aan bewijst dat ze wel degelijk op eigen benen staat, is het nog niet te laat om de vooroordelen over haar persoon weg te werken. Nee, Gwendolyn Rutten heeft nog niet gewonnen. Nu begint het pas.