Gwendolyn Rutten: ‘Breekpunt Oosterweel nog niet van tafel’

Gwendolyn Rutten © BELGA
Annelies Van Erp
Annelies Van Erp Medewerker van ngo Memisa

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten benadrukt dat haar partij de geloofwaardigheid niet heeft verloren door amper mee te onderhandelen en toch het Vlaams regeerakkoord te ondertekenen. ‘Er was nu eenmaal sprake van ideologische congruentie.’

De mirakelvoorzitster’, zo werd Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten genoemd nadat ze erin slaagde haar partij zowel in de Vlaamse als in de federale regering te loodsen. “Ik ben vooral tevreden met het goede regeerakkoord”, nuanceert Rutten deze uitspraak op Radio 1.

“Door de aanslepende regeringsonderhandelingen na de vorige verkiezingen, waren veel mensen het vertrouwen in de politiek verloren. Het kost moeite om mensen opnieuw te overtuigen en ik ben dan ook blij dat er na een Vlaams akkoord ook schot in de zaak zit wat het federale niveau betreft.”

Geloofwaardigheid

Al is het maar de vraag hoe geloofwaardig haar liberale partij nog is. Nadat N-VA en CD&V al weken aan het onderhandelen waren over een Vlaams regeerakkoord, sloot Open VLD zich aan en werd het regeerakkoord mee ondertekend na pakweg één nacht. “Iedereen weet waar wij voor staan”, reageert Rutten. “Wij staan voor sociaaleconomische hervormingen. Wij willen economische groei en als andere partijen op dat vlak dezelfde accenten leggen, is het eenvoudig om vooruit te gaan. Je kan wel zeggen dat er een ideologische congruentie is.”

Daarnaast benadrukt Rutten dat het vertrouwen tussen de vier partijen die ook federaal samen in zee zullen gaan (N-VA, CD&V, Open VLD en MR) de afgelopen weken groeide. “In mediatieke tijden, is het belangrijk om af en toe ver weg en afgeschermd te kunnen praten. Dan luister je aandachtig naar elkaar en wordt er respect getoond.”

Rutten beseft dat het niet altijd evident zal zijn om een regering die moet besparen te verdedigen. “Maar het zou pas onverantwoord zijn om de problemen niet aan te pakken. De schuld doorschuiven naar later is nooit een goed idee. Wat wij vragen is een inspanning van iedereen.”

Oosterweeldossier

Dat de Antwerpse kiezers die voor Open VLD stemden omwille van haar standpunt over het Oosterweeldossier nu in de kou zouden blijven staan, ontkent Rutten. “Het Antwerpse probleem gaat over twee zaken: enerzijds de mobiliteit met het fileprobleem en anderzijds de leefbaarheid en gezondheid. Deze twee zaken moeten met elkaar verzoend worden.”

In het Vlaams regeerakkoord staat ‘We voeren de beslissing uit van de vorige Vlaamse regering’, wat dus neerkomt op tunnels op het BAM-tracé. Maar volgens Rutten wil dat niet zeggen dat het breekpunt van Open VLD (het afvoeren van het Bam-tracé) van tafel is. “De overkapping van de Antwerpse ring zal onderzocht worden.”

Over wie de twee ministers worden die Open VLD naar voorschuift wilde de liberale voorzitster nog niets kwijt. Die beslissing valt vanavond op het ledencongres.

Partner Content