Grote meerderheid huisartsen en specialisten schaart zich achter medico-mutakkoord

(Belga) Bijna negen op de tien huisartsen en vier op de vijf specialisten hebben zich achter het medico-mutakkoord van eind vorig jaar geschaard. Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx verheugt zich over de cijfers.

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen legt de tarieven voor de geneeskundige verrichtingen vast. De betrokkenen legden de tarieven voor dit jaar vast in een akkoord dat ze op 21 december afsloten. Het voorziet dat de artsen de indexering van hun honoraria deels laten schieten. Dat moet een besparing van 130 miljoen euro mogelijk maken. Belangrijk voor de patiënt is dat het remgeld – het gedeelte dat hij zelf betaalt – niet of nauwelijks verhoogt. Minister Onkelinx kreeg woensdag de cijfers binnen over het aantal artsen en specialisten dat zich achter het akkoord schaart of het verwerpt. Bij de huisartsen gaf 87 procent zijn fiat voor het akkoord (91 pct in Vlaanderen, 85 pct in Wallonië en 79 pct in Brussel), bij de geneesheren-specialisten is dat 80 pct (79 pct in Vlaanderen, 82 pct in Wallonië en 78 pct in Brussel). Onkelinx zegt verheugd te zijn over de hoge cijfers. Ze zegt dat die een belangrijke vooruitgang betekenen voor de toegankelijkheid van de zorg. “De tariefzekerheid van de gezondheidszorg vormt immers een primordiaal element: ze zorgt ervoor dat heel de bevolking in de onmiddellijke omgeving kwaliteitsvolle geneesheren vindt die tegen betaalbare prijzen zorg verstrekken”, verklaart de PS-minister. (KAV)

Partner Content