Grondwettelijk Hof veroordeelt Vlaamse regering voor discriminatie pensioensteun

Het Grondwettelijk Hof heeft de Vlaamse regering veroordeeld voor discriminatie door verschillende gemeenten en OCMW’s ten onrechte uit te sluiten bij de overname van de pensioenlasten. Dat blijkt uit een arrest uit oktober 2021, zo schrijft Het Belang van Limburg maandag.

Bij haar aantreden besliste de Vlaamse regering dat ze tegemoet wou komen aan de verzuchtingen van de lokale besturen. Die kreunen al langer onder de oplopende pensioenfactuur. De extra uitgaven zijn niet alleen het gevolg van de vergrijzing, de gemeenten werken ook steeds vaker met contractuele in plaats van statutaire of vastbenoemde ambtenaren. 

Die laatsten hebben recht op een ambtenarenpensioen. Vroeger werd de kost daarvan gedekt door de bijdragen van de nog werkende vastbenoemde ambtenaren, maar doordat hun aantal afneemt moeten gemeenten, OCMW’s, politiezones en andere openbare diensten steeds vaker financieel bijspringen om het gat te dichten.

Dat gebeurt via de zogenaamde responsabiliseringsbijdrage aan de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ). Om die molensteen rond de nek van de gemeenten te verlichten, besliste de regering-Jambon om in de periode 2020-2025 de helft van die pensioenfactuur over te nemen. In totaal gaat het om een bedrag van 1,33 miljard euro.

Alleen waren er een handvol gemeenten die die bijdragen niet moetsen ophoesten, omdat ze geen responsabiliseringsbijdragen betaalden. Tessenderlo voelde zich benadeeld en stapte naar het Grondwettelijk Hof en kreeg dus gelijk. Daarom moet Vlaanderen nu een compensatie betalen aan de gemeenten die uit de boot vielen.

Over hoeveel geld het precies gaat, is nog onduidelijjk. Uit de documenten van de Vlaamse regering, die Het Belang kon inkijken, blijkt dat het verschuldigde bedrag op minstens 773.981 euro wordt geraamd.

Partner Content