Grondwerken Oosterweel hernemen maandag

Werken aan het Oosterweelproject. © belga

Twee maanden nadat de grondwerken aan de Oosterweelverbinding door de Raad van State werden stilgelegd in het kader van de PFAS-problematiek, kunnen de werken hernomen worden. Dat laat Lantis, het bedrijf dat de werken realiseert en beheert, zondag weten. De werfzone Linkeroever wordt vanaf maandag weer opgestart, werfzone Scheldetunnel volgt later in de week.

Grondbank, de bodembeheerorganisatie van het Vlaams Gewest, zette het licht op groen om de grondwerken in de werkzone Linkeroever maandag opnieuw te starten. Voor de werkzone Scheldetunnel verwacht Lantis volgende week de toelating om terug te starten. Dit gebeurde na grondige analyse door de expertencommissie Grondverzet, waarover ook werd afgestemd met de OVAM. Concreet betekent dit dat de werken met gebiedseigen grond, grond afkomstig uit de werfzones, opnieuw uitgevoerd kunnen worden. De gronden blijven wel binnen de specifieke werkzone.

De Raad van State schorste eind december de conformverklaring van de Technische Verslagen voor de projecten Linkeroever en Scheldetunnel. Om tegemoet te komen aan het oordeel van de Raad van State heeft Lantis aparte Kadastrale Werkzones opgemaakt per vergund project. In nauw overleg met Grondbank werden de Technische Verslagen volledig herwerkt. Daarnaast leverde de Expertencommissie Grondverzet, onder leiding van Karl Vrancken, een advies af over de herwerkte Technische Verslagen. Om tegemoet te komen aan de vraag van betrokken stakeholders werd de commissie uitgebreid met twee onafhankelijke Nederlandse experten, professor Jacob De Boer en PFAS-expert Arjen Wintersen.

De Expertencommissie formuleerde unaniem verschillende aanbevelingen over de aanpak van de verontreinigde grond. Ze bevestigde dat het stand-still principe wordt gerespecteerd en dat het Oosterweelproject de vervuilingssituatie zelfs verbetert. De aanbevelingen werden via de Technische Verslagen intussen omgezet in strengere criteria, die vanaf nu op het terrein zullen toegepast worden.

De verdere realisatie van de Oosterweelverbinding zal deel uitmaken van een ruimer saneringstraject. De saneringsplicht voor de bodemverontreiniging, die ontstaan is op het terrein van chemiebedrijf 3M, ligt bij 3M. Dit saneringstraject beoogt een vermindering aan de blootstelling met PFAS vanuit de bodem en het grondwater en focust in eerste instantie op de gezondheidsrisico’s voor de omgeving.

Lantis werkte de voorbije weken mee aan het inpassen van de grondverzetswerken in het saneringstraject om zo tot een geïntegreerde aanpak voor Zwijndrecht en omgeving te komen. Dit gebeurde onder coördinatie van Karl Vrancken en in samenwerking met onder andere OVAM, 3M, de gemeente Zwijndrecht en andere stakeholders. Lantis zal haar werkzaamheden verder monitoren en hierover regelmatig en transparant communiceren met omwonenden en de betrokken Vlaamse administraties.

Partner Content