Groenen willen camera’s en bodycams in Brusselse politiecellen

. © Belga

Groen en Ecolo dienen in alle Brusselse politieraden een voorstel voor meer transparantie in. Daarin pleiten ze voor de inzet van bodycams en camera’s in cellen en de registratie en objectieve opvolging van controles.

Dat gebeurt op initiatief van de Brusselse parlementsleden Juan Benjumea-Moreno (Groen) en Hicham Talhi (Ecolo). ‘Een ontmoeting tussen politie en Brusselaars mondt momenteel te vaak uit in escalatie, langs één of beide kanten. Door te zorgen voor transparantie en objectieve registratie van feiten en controles voorkomen we speculatie over wie de fout inging en kan dat objectief vastgesteld worden. Zowel de Brusselaars als de politie hebben daar baat bij’, stelt Benjumea-Moreno.

Om meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies gebeurde bij incidenten tussen burgers en politie willen de groenen met een kader voor het gebruik van bodycams en camera’s in dienstvoertuigen zorgen voor meer transparantie en objectiviteit. ‘Door bijvoorbeeld bodycams te verplichten bij betogingen of andere interventies, zonder de mogelijkheid die te onderbreken, kunnen we zicht krijgen op een volledige situatie in plaats van slechts een momentopname, zoals nu vaak door een omstaander gefilmd. Zo kunnen we vaststellen wie wanneer in de fout ging en voorkomen dat zich dat in de toekomst herhaalt’, licht Benjumea-Moreno toe.

Welles-nietes

Naast bodycams pleiten de ecologisten ook voor camera’s in cellen en dienstvoertuigen. ‘Registratie van feiten zorgt ervoor dat we weg kunnen blijven van welles-nietes-situaties. Met een objectief verslag van wat er is gebeurd, kunnen zowel Brusselaars als politie gerust zijn dat wanneer er een fout wordt gemaakt, de nodige gerechtelijke stappen ondernomen kunnen worden’, stelt Talhi.

Verbetering van de relatie tussen burgers en politie is een belangrijk punt voor Groen en Ecolo. Daarom stellen ze naast audiovisuele registratie met camera’s voor om nauwgezet bij te houden wie wanneer welke controle uitvoert. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen ethnisch profileren.

Daarnaast pleiten de groenen voor een intensievere samenwerking met Unia en de organisatie van neutrale ontmoetingen tussen politie en jongeren, zoals deze week gebeurde in Molenbeek. ‘Het belang van wijkwerking is enorm groot. Het organiseren van neutrale ontmoetingen tussen politie en Brusselaars is daar een belangrijk onderdeel van. Wanneer agenten en jongeren elkaar kennen, is er immers automatisch minder wantrouwen, ‘ besluit Juan Benjumea-Moreno.

Partner Content