Groen: Vlaams beleid rond zonnepanelen is een knoeiboel

. © Getty Images

Dat er tijdens de eerste vier maanden van dit jaar zestig procent minder zonnepaneleninstallaties zijn gelegd dan in dezelfde periode in 2019, bewijst volgens oppositiepartij Groen het failliet van het Vlaamse beleid rond zonnepanelen.

‘De Vlaamse regering heeft er een knoeiboel van gemaakt, zij moet de zonnepanelensector nu terug een duw in de rug geven’, reageert Vlaams parlementslid Staf Aerts. De eerste vier maanden van dit jaar zijn er volgens weliswaar nog voorlopige cijfers in totaal 7.561 nieuwe zonnepaneleninstallaties gelegd, ­gemiddeld zowat 1.900 per maand. In vergelijking met 2019 – toen elke maand gemiddeld zowat 5.200 mensen zonnepanelen lieten leggen – gaat het om een daling met meer dan 60 procent.

‘Met deze cijfers in het achterhoofd is het ergste dat er nu kan gebeuren, een minister (Zuhal Demir, red.) die blijft afwachten. Dat zou een ramp zijn voor het klimaat en de klimaatdoelen die we wereldwijd willen halen’, zegt Staf Aerts. Hij hekelt de ontevredenheid van de Vlaamse regering over Europese ambitie om tegen 2030 minstens 55 procent minder CO2 uit te stoten. ‘Ze zou beter haar energie steken in het winnen van vertrouwen van Vlamingen voor zonne-energie.’

‘Zonder meer zonnepanelen op de Vlaamse daken kunnen we de ommezwaai naar een Vlaanderen waarin geen CO2 meer wordt uitgestoten, niet maken. De Vlaamse regering moet dan ook dringend werk maken van een positieve campagne, die de voordelen van zonnepanelen in de verf zet. Dit begint natuurlijk met een minister die zelf de voordelen van zonnepanelen mee uitdraagt.’

Partner Content