Groen niet te spreken over afschaffing Minderhedenforum

Bart Somers (Open VLD) op 7 oktober 2019. © Frederic Sierakowski

Groen is er niet over te spreken dat de Vlaamse regering voortaan in zee gaat met Join.Vlaanderen in plaats van met het Minderhedenforum als participatieorganisatie.

‘Organisaties die anders over integratie en racisme denken dan N-VA maakt de Vlaamse regering monddood. Het Minderhedenforum krijgt nu de rekening gepresenteerd omdat ze jaren de luis in de Vlaamse pels was’, reageert Vlaams parlementslid An Moerenhout.

‘Dit is een trieste dag voor etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen’, vindt Moerenhout. Ze benadrukt het werk dat het Minderhedenforum heeft verricht. Het legde bijvoorbeeld discriminatie bloot bij vastgoedmakelaars, uitzendkantoren en dienstenchequebedrijven, maar monitorde ook het gebrek aan diversiteit bij de Vlaamse media en bleef hameren op het gebrek aan gelijke kansen in het Vlaams onderwijs.

Twintig jaar expertise van het forum verliezen aan een organisatie die net bestaat, is een voorbeeld van slecht beleid.

An Moerenhout, Groen

Moerenhout vindt dat bevoegd minister Bart Somers (Open VLD) met deze beslissing vooral N-VA tegemoet komt, ‘een partij die al van meet af aan strakke taal spreekt over onder meer inburgering’. Ze is ook kritisch voor Join.Vlaanderen. Moerenhout merkt daarbij op dat Join.Vlaanderen met als bestuurder Wouter Van Bellingen het fel bekritiseerde Integratiepact van diezelfde Van Bellingen opvolgt. ‘Dat pact had geen slagkracht omdat de Vlaamse regering de harde aanpak van kansenongelijkheid niet prioritair vond. Het Integratiepact is dan na kritiek opgegaan in Join.Vlaanderen. Twintig jaar expertise van het forum verliezen aan een organisatie die net bestaat, is een voorbeeld van slecht beleid’, besluit Moerenhout.

PVDA: ‘Strijd tegen racisme en discriminatie wordt afgezwakt’

Bij collega-oppositiepartij PVDA klinkt dezelfde kritiek. Volgens de partij is het net de kritische houding van het Minderhedenforum die de Vlaamse regering niet zint. ‘Deze regering houdt niet van kritische stemmen. Het is ondertussen kenmerkend voor de Vlaamse regering om geluiden die anders klinken zo stil mogelijk te houden. Vanuit democratisch oogpunt is dat bijzonder verontrustend’, zegt fractieleider Jos D’Haese. Hij wijst erop dat het Minderhedenforum 20 jaar ervaring, netwerken, onderzoek en expertise in de weegschaal kon leggen. ‘Dat nu vervangen door een organisatie die voorlopig enkel op papier bestaat en focust op ieders eigen verantwoordelijkheid in plaats van racisme en discriminatie uit onze samenleving te bannen, is pijnlijk en zal de strijd tegen racisme en discriminatie afzwakken in plaats van versterken’, vreest D’Haese.

Begin maart had Bart Somers al bekendgemaakt dat de erkenning van het Minderhedenforum niet zomaar verlengd zou worden, omdat de participatieorganisatie op dat moment niet langer beantwoordde aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden. De minister schreef een open oproep uit waar drie organisaties op hebben ingetekend. Join.Vlaanderen werd de meest geschikte partner bevonden.

Join.Vlaanderen is een nieuwe netwerkorganisatie waar ook burgers, experten en andere actoren kunnen meewerken aan de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots. ‘Door de participatieorganisatie open te trekken voor experten, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers, zullen meer mensen van buitenlandse afkomst zich effectief vertegenwoordigd voelen’, meent Somers.

Nu start een onderhandelingsfase van enkele weken over de concrete inhoud van een meerjarenplan en een samenwerkingsakkoord. Nadien wordt de definitieve erkenning van Join.Vlaanderen voor de periode 2021-2025 aan de Vlaamse regering voorgelegd.

Partner Content