Groen licht voor investeringsplan NMBS

(Belga) De ministerraad heeft vrijdag haar fiat gegeven voor het meerjareninvesteringsplan (MIP) van de NMBS-groep. Het plan legt de budgetten vast die nodig zijn voor de investeringen van de spoorgroep tijdens de periode 2013-2025. In totaal is er bijna 26 miljard euro mee gemoeid.

Het MIP voorziet 2,6 miljard euro voor gewestelijke projecten die als prioritair worden beschouwd, waarvan 988 miljoen naar Vlaanderen gaat. Vanaf 2017 zijn de reserves beschikbaar. Eens de gewestelijke prioriteiten in het MIP geïntegreerd zijn, zal minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) ze in de tweede helft van dit jaar aan de ministerraad voorleggen. Naar het luik veiligheid in het plan, waaronder de invoering van het remsysteem ETCS, gaat ruim 5,2 miljard euro, terwijl 3,54 miljard euro naar de vernieuwing en uitbreiding van de vervoerscapaciteit zal vloeien. Voor het netwerk is ruim 8 miljard voorzien, voor stations en stopplaatsen gaat het om 2,07 miljard euro en voor parkings 456 miljoen euro. Bijna alle belanghebbenden beschouwen volgens een mededeling van de minister de ingebruikname van het Gewestelijk Expressnet voor 2025 als prioritair. Er werd een verbintenis aangegaan om de werkzaamheden te versnellen. Indien de bouwvergunningen snel worden verkregen, worden de werkzaamheden op de lijn 161 (Ottignies-Brussel) en op lijn 124 (Nijvel-Brussel) in respectievelijk 2021 en 2023 voltooid. Indien technisch mogelijk geldt dat ook voor de werken op as 3 (Brussel-Luxemburg). In totaal stroomt 1,3 miljard euro naar het GEN, zowel voor infrastructuur als materiaal. De zogenaamde C-lijnen, die de dunstbevolkte gebieden aandoen, zullen tijdens de hele looptijd van het plan, en in het bijzonder de eerste jaren, worden onderhouden om een kwaliteitsvolle en veilige exploitatie te garanderen. Er komt ook een globale studie naar de aanpak van de verzadigingsproblemen en bediening van Brussel, zeg maar de noord-zuidas. Volgens de minister moet tegen ten laatste eind 2014 resultaat worden geboekt. Om de toegankelijkheid tot het spoorvervoer te verbeteren voor personen met een beperkte mobiliteit, voorziet het MIP 400 tot 450 miljoen euro. Er wordt ook een efficiëntieplan uitgevoerd om op het goed gebruik van de toegekende middelen toe te zien. (Belga)

Partner Content