Groen licht voor Belgische deelname aan strijd tegen IS

© Belga

De Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Defensie hebben de resolutie goedgekeurd die instemt met de beslissing van het kernkabinet voor een Belgische deelname aan de strijd tegen de Islamitische Staat in Irak. Enkel de plenaire Kamer moet zich vrijdag nog uitspreken over de resolutie.

De Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Landsverdediging hebben de resolutie goedgekeurd die instemt met de beslissing van het kernkabinet om in te gaan op de vraag om F-16’s te leveren in het kader van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS). Enkel de groenen onthielden zich. De plenaire vergadering komt op vrijdag om 14 uur bijeen om zich op haar beurt uit te spreken over de resolutie, zo liet Kamervoorzitter Patrick Dewael weten.

Een maand actieve deelname

De resolutie vraagt de regering voor de duur van één maand actief deel te nemen aan de internationale strijd tegen IS in Irak. De tekst verwijst ook naar het Handvest van de Verenigde Naties, dat bepaalt dat voor een operatie in een land de toestemming vereist is van het betrokken land (wat wel het geval is voor Irak, maar niet voor Syrië). Ze steunt de inzet van F-16’s met de nodige grondsteun en vraagt de regering de veiligheid van de ingezette Belgische militairen maximaal te verzekeren. Bij elke wijziging van de omstandigheden, de aard en het territorium van de Belgische inzet moet de Kamer betrokken worden, aldus nog de tekst. Die vraagt voorts dat alle nodige inspanningen op politiek-diplomatiek, financieel, economisch en sociaal-humanitair vlak worden voortgezet om een duurzame oplossing voor de crisis te vinden.

Terreurdreiging door deelname

De regering dient ook de nodige maatregelen te treffen om te anticiperen op een mogelijke verhoging van de binnenlandse terreurdreiging als gevolg van de Belgische deelname aan de internationale coalitie.

“Een militaire doortastende operatie is noodzakelijk”, stelde Peter Luyckx (N-VA). Hij wees er ook op dat België “één van de grootste leveranciers van extremisten” is. De deelname kan het dreigingsniveau in ons land doen toenemen, waarschuwde hij.

‘Special forces en actie Syrië’

Zijn partijgenoot Theo Francken had een krachtigere resolutie gewild waar ook sprake was van het inzetten van ‘special forces’ en aanvallen boven Syrisch gebied. Hij vond ook de duurtijd van één maand te kort, “maar deze resolutie is een compromis”.

Stéphane Crusnière (PS) benadrukte dat de Belgische deelname beperkt moet blijven tot Irak. Er is immers geen legitimiteit voor een interventie in Syrië. Veli Yüksel (CD&V) vond het jammer dat er geen VN-resolutie is, maar de vraag van de Iraakse regering rechtvaardigt volgens hem de actie. Hij achtte de steun van Arabische landen ook cruciaal.

Nele Lijnen (Open VLD) vroeg aandacht voor het humanitaire aspect van het dossier. Er zijn 1,8 miljoen vluchtelingen, welke rol kan België hierin spelen? Ze haalde ook uit naar die partijen die vandaag instemmen met het sturen van F-16’s, maar zich verzetten tegen investeringen voor de opvolger van het gevechtsvliegtuig. “Wat als de F-16’s niet vervangen worden?”, vroeg ze.

‘Geen strijd Westen tegen moslimwereld’

Alain Top (SP.A) waarschuwde dat de operatie tegen IS “geen strijd van het westen tegen de moslimwereld” mag worden en vroeg ook aandacht voor de veiligheidstoestand in ons land. Hij hekelde het feit dat de samenwerking tussen de Amerikaanse en Belgische militairen reeds gestart is, voor de eigenlijke beslissing tot deelname genomen is.

Zowel Wouter De Vriendt (Groen) als Benoît Hellings (Ecolo) had heel wat vragen bij de concrete uitwerking van de operatie. Ze dienden ook een drietal amendementen in. Daarvan werden er twee goedgekeurd, maar dat was voor de groene fractie niet voldoende om de tekst goed te keuren.

‘Meer aandacht voor F-16 dan de 16’

Enkel Marco Van Hees (PVDA) verzette zich radicaal tegen de Belgische deelname aan de missie. “Er is meer enthousiasme voor de F-16 dan voor de 16”, zei hij smalend, verwijzend naar de grote eensgezindheid om aan de missie deel te nemen en de haperende federale formatie.

In zijn repliek stelde Defensieminister De Crem dat de missie van de Belgische F-16’s zich inschrijft in een eerste fase van de operatie tegen IS. Die heeft tot doel IS te stoppen met direct gerichte luchtaanvallen. Daarnaast wordt er humanitaire en logistieke steun geleverd aan de Iraakse bevolking en militaire steun aan de Koerden. In een tweede fase komt er een algemene aanpak met zowel civiele en militaire acties, met als doel de dreiging van IS compleet uit te schakelen.

‘Onthoofding Gourdel bijkomend bewijs barbarij’

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reageerde in de commissie ook op de berichten van de onthoofding van een Franse gegijzelde in Algerije. “Dat is een bijkomend bewijs van de barbarij die deze organisaties hanteren”, zei hij.

(Belga/WB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content