Gordel: Rodenaars rijden de “pestkoppen-route”

(Belga) Enkele inwoners van Rode rijden sinds zondagmorgen in het centrum van hun gemeente een honderd kilometer lange fietstocht, die ze de naam “pestkoppen-route” genoemd hebben. Ze rijden honderd keer een kilometer lange route rond het gemeentehuis als protest tegen het feit, dat het gemeentebestuur de inrichting van een Gordeltrefpunt verboden heeft.

Rik Lintermans, één van de deelnemers, bestempelde deze weigering “als een absoluut dieptepunt in het Franstalig beleid”. Hij haalde echter ook uit naar initiatieven langs Vlaamse kant, zoals de omzendbrieven over de taal waarin overheden documenten moeten opsturen naar inwoners. “De pesterijen langs beide kanten moeten stoppen, anders blijven de communautaire ruzies duren.” (MUA)

Partner Content