Ziekenhuisartsen rekenen steeds vaker supplementen bovenop ereloon aan

© Getty Images

Steeds meer specialisten stappen af van de officiële tarieven en rekenen bovenop hun ereloon supplementen aan. De patiënt is vaak amper op de hoogte.

Amper 20% van de oogchirurgen was in 2021 nog volledig geconventioneerd en hield zich dus te allen tijde aan de officiële tarieven. In 2012 was dat nog 35%. Bij gynaecologen zakte dat aantal van 38 naar 23%. Diezelfde trend zette zich door voor andere ziekenhuisartsen, blijkt uit cijfers van de Belgische ziekteverzekering (Riziv). Voor alle Belgische ziekenhuisartsen samen daalde het aantal volledig geconventioneerde artsen van 75% naar 68%.  Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag.

(Lees verder onder het artikel.)

Artsen kunnen er zelf voor kiezen om zich gedeeltelijk of volledig te deconventioneren. Zo kunnen ze voor consultaties of ingrepen onbeperkt extra supplementen aanrekenen bovenop de officiële tarieven. Hoeveel hangt af van de keuze van de specialist of van het ziekenhuis. Van dat gebrek aan transparantie blijkt vandaag vooral de patiënt de dupe. Exact dezelfde ingreep in het ene ziekenhuis kost soms tientallen euro’s meer in het andere. 

De Christelijke Mutualiteiten dringen aan op meer transparantie. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stipte vorige week nog aan dat hij zich zorgen maakt over de deconventionering van artsen en het gebrek aan transparantie. Het artsensyndicaat benadrukt dat de basistarieven van sommige beroepsgroepen, zoals de consultaties van urologen, te laag gewaardeerd zijn door de overheid. “Anderen moeten dan weer compenseren voor de hoge afdrachten op hun loon aan het ziekenhuis. En nog anderen willen innoveren met behandelingen die de overheid nog niet terugbetaalt, waardoor de patiënt iets meer moet betalen.”

Voor Vandenbroucke is het “volstrekt onaanvaardbaar” dat steeds meer patiënten geconfronteerd worden met supplementen bovenop het ereloon. Dat antwoordde hij donderdagmiddag op vragen van Kathleen Pisman (Groen) en Nathalie Muylle (CD&V) tijdens het vragenuurtje in de Kamer. 

De beslissing om de maximumtarieven van de ereloonsupplementen tijdelijk te bevriezen, werd eerder al genomen, bracht hij in herinnering. Voglens de minister is het de bedoeling om die bevriezing door te trekken en de supplementen in een volgende fase ook te laten dalen. Op langere termijn moet er nagedacht worden over “de toekomst van het conventiesysteem”, zei hij nog.

Partner Content