1.Stresslevels nemen toe tijdens de feestdagen: meer risico op een hartinfarct.

2.De spoedgevallendiensten zitten overvol, met minder personeel wegens de feestperiode. Langere wachttijden kan sterfte tot gevolg hebben.

3.Terminaal zieke patiënten willen soms graag thuis zijn met kerst, met minder bewaking en meer risico op overlijden.

4.Pieken in longontsteking en griep vallen vaak samen met deze feestperiode.

5.Drugs- en alcoholmisbruik leiden tot meer ongevallen.

6.Zelfdoding piekt bij oudere mannen.

1.Stresslevels nemen toe tijdens de feestdagen: meer risico op een hartinfarct.2.De spoedgevallendiensten zitten overvol, met minder personeel wegens de feestperiode. Langere wachttijden kan sterfte tot gevolg hebben.3.Terminaal zieke patiënten willen soms graag thuis zijn met kerst, met minder bewaking en meer risico op overlijden.4.Pieken in longontsteking en griep vallen vaak samen met deze feestperiode.5.Drugs- en alcoholmisbruik leiden tot meer ongevallen.6.Zelfdoding piekt bij oudere mannen.