Centrum ter Preventie van Zelfmoord: tel 02 649 95 55 (anoniem, gratis, 24/24) en www.zelfmoordpreventie.be (met online chat)

Werkgroep Verder (nabestaanden kunnen hier terecht voor contact met lotgenoten): www.werkgroepverder.be

Elk jaar beroven 190 zeventigplussers zich in Vlaanderen van het leven. De kans dat een man ouder dan 85 jaar voor zelfdoding kiest, is bijna tweemaal zo groot als bij de groep op de tweede plaats, mannen tussen de 35 en de 39. En de kans is wel 50 keer groter dan bij 14-jarigen. Oudere mannen staan daarmee op een pijnlijke eerste plaats in de zelfdodingsstatistieken.

'Ouder worden is een levensfase die gepaard gaat met heel wat verlies, waardoor het sociale netwerk vaak heel klein wordt', zegt Anke Bonnewyn, die als psychologe verbonden is aan de dienst ouderenpsychiatrie van het UZ Leuven. Naast haar klinische praktijk werkt ze ook aan een doctoraat over suïcidaliteit op latere leeftijd. 'Maar het verlies neemt ook andere vormen aan: ouderen worden geconfronteerd met lichamelijke ziekten, een leven met pijn, verminderde mobiliteit... Ze krijgen het gevoel dat ze hun autonomie kwijt zijn.'

'Mannen van die leeftijd zijn het niet gewoon om te praten over emoties. Vrouwen ook niet, maar oudere mannen zullen toch minder snel hulp zoeken als het moeilijk gaat, en ze kunnen vaak moeilijk uitdrukken dat het niet gaat', zegt Bonnewyn. Oudere mannen plegen dan ook vier keer vaker zelfmoord dan oudere vrouwen. De meest kwetsbare groep zijn alleenstaande mannen en weduwnaars. 'Mannen die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner, lijden niet alleen onder het gemis maar ook onder het dagelijkse plantrekken, waar mannen van die leeftijd vaak geen ervaring mee hebben.'

Anders dan bij andere leeftijdscategorieën krijgt de omgeving vaak nauwelijks waarschuwingen, bijvoorbeeld door een zelfmoordpoging. Waar bij jongeren 200 pogingen worden ondernomen op 1 effectieve zelfdoding, is die verhouding 30 à 40 op 1 bij volwassenen en een onthutsende 6 à 8 op 1 bij ouderen.

Helena De Groot

Het volledige verhaal over zelfmoord bij ouderen leest u deze week in Knack.

Elk jaar beroven 190 zeventigplussers zich in Vlaanderen van het leven. De kans dat een man ouder dan 85 jaar voor zelfdoding kiest, is bijna tweemaal zo groot als bij de groep op de tweede plaats, mannen tussen de 35 en de 39. En de kans is wel 50 keer groter dan bij 14-jarigen. Oudere mannen staan daarmee op een pijnlijke eerste plaats in de zelfdodingsstatistieken.'Ouder worden is een levensfase die gepaard gaat met heel wat verlies, waardoor het sociale netwerk vaak heel klein wordt', zegt Anke Bonnewyn, die als psychologe verbonden is aan de dienst ouderenpsychiatrie van het UZ Leuven. Naast haar klinische praktijk werkt ze ook aan een doctoraat over suïcidaliteit op latere leeftijd. 'Maar het verlies neemt ook andere vormen aan: ouderen worden geconfronteerd met lichamelijke ziekten, een leven met pijn, verminderde mobiliteit... Ze krijgen het gevoel dat ze hun autonomie kwijt zijn.''Mannen van die leeftijd zijn het niet gewoon om te praten over emoties. Vrouwen ook niet, maar oudere mannen zullen toch minder snel hulp zoeken als het moeilijk gaat, en ze kunnen vaak moeilijk uitdrukken dat het niet gaat', zegt Bonnewyn. Oudere mannen plegen dan ook vier keer vaker zelfmoord dan oudere vrouwen. De meest kwetsbare groep zijn alleenstaande mannen en weduwnaars. 'Mannen die geconfronteerd worden met het overlijden van hun partner, lijden niet alleen onder het gemis maar ook onder het dagelijkse plantrekken, waar mannen van die leeftijd vaak geen ervaring mee hebben.' Anders dan bij andere leeftijdscategorieën krijgt de omgeving vaak nauwelijks waarschuwingen, bijvoorbeeld door een zelfmoordpoging. Waar bij jongeren 200 pogingen worden ondernomen op 1 effectieve zelfdoding, is die verhouding 30 à 40 op 1 bij volwassenen en een onthutsende 6 à 8 op 1 bij ouderen.Helena De GrootHet volledige verhaal over zelfmoord bij ouderen leest u deze week in Knack.