Het seizoen van de verkoudheden is terug. Verkoudheden worden veroorzaakt door virussen (voornamelijk rhinovirussen) en die verspreiden zich sneller wanneer we weer dichter bij elkaar leven, veel binnen zitten en ruimtes minder ventileren....

Het seizoen van de verkoudheden is terug. Verkoudheden worden veroorzaakt door virussen (voornamelijk rhinovirussen) en die verspreiden zich sneller wanneer we weer dichter bij elkaar leven, veel binnen zitten en ruimtes minder ventileren. De volkswijsheid zegt dat je een kou kunt vatten als je het letterlijk koud hebt, maar dat is altijd tegengesproken door de wetenschap. De laatste jaren rijzen daar echter twijfels over. Nieuwe studies suggereren dat verkoudheidsvirussen beter gedijen bij lagere temperaturen: ze zouden zich dan sneller vermenigvuldigen. Zodra je er enkele in je neus hebt, is het daardoor niet uitgesloten dat je onder invloed van koude sneller ziek wordt. Volgens voortschrijdend wetenschappelijk inzicht is een verkoudheid een infectie die door meerdere factoren wordt bepaald: nauw contact met een verkouden persoon, weinig ventilatie, onvoldoende handen wassen en... koude.