Rapporten uit verschillende landen toonden aan dat in de groep van 12- tot 35-jarigen bijna de helft bij het luisteren naar muziek of bij het bezoek aan clubs of sportmanifestaties aan een gevaarlijke geluidssterkte wordt blootgesteld. "Iedereen moet er zich van bewust zijn, dat het gehoor na een verlies niet meer terugkeert", benadrukte WHO-expert Etienne Krug.

Als kritisch wordt een geluidssterkte beschouwd van 85 decibel (gemiddelde wegverkeer) gedurende meer dan acht uur per dag of van meer dan 100 decibel (geluid van een pneumatische hamer) gedurende meer dan 15 minuten.

'Chill-out-ruimtes'

De WHO beveelt aan om muziek minder luid te beluisteren en waar mogelijk dat tot een uur te beperken, oordopjes bij extreem luide optredens te gebruiken of minstens geluidspauzes in te lassen.

Organisatoren zouden daarom overeenkomstige chill-out-ruimtes ter beschikking moeten stellen. Volgens de WHO hebben momenteel wereldwijd rond de 360 miljoen mensen -om breeduiteenlopende redenen- gemiddelde tot zware gehoorproblemen. (Belga/WB)

Rapporten uit verschillende landen toonden aan dat in de groep van 12- tot 35-jarigen bijna de helft bij het luisteren naar muziek of bij het bezoek aan clubs of sportmanifestaties aan een gevaarlijke geluidssterkte wordt blootgesteld. "Iedereen moet er zich van bewust zijn, dat het gehoor na een verlies niet meer terugkeert", benadrukte WHO-expert Etienne Krug.Als kritisch wordt een geluidssterkte beschouwd van 85 decibel (gemiddelde wegverkeer) gedurende meer dan acht uur per dag of van meer dan 100 decibel (geluid van een pneumatische hamer) gedurende meer dan 15 minuten. De WHO beveelt aan om muziek minder luid te beluisteren en waar mogelijk dat tot een uur te beperken, oordopjes bij extreem luide optredens te gebruiken of minstens geluidspauzes in te lassen. Organisatoren zouden daarom overeenkomstige chill-out-ruimtes ter beschikking moeten stellen. Volgens de WHO hebben momenteel wereldwijd rond de 360 miljoen mensen -om breeduiteenlopende redenen- gemiddelde tot zware gehoorproblemen. (Belga/WB)