De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) beschrijft rond de 55.000 medische aandoeningen of fenomenen. Het is de eerste keer sinds 1999 dat de ziekteclassificatie een update krijgt. De nieuwe WHO-ziekteclassificatie werd vorig jaar al gepubliceerd en is onlangs officieel goedgekeurd tijdens deze 72e Wereldbijeenkomst. Ze treedt in werking op 1 januari 2022. Die nieuwe update betreft vooral aandoeningen in de categorie psychische stoornissen. Dit is er veranderd:
...

De International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) beschrijft rond de 55.000 medische aandoeningen of fenomenen. Het is de eerste keer sinds 1999 dat de ziekteclassificatie een update krijgt. De nieuwe WHO-ziekteclassificatie werd vorig jaar al gepubliceerd en is onlangs officieel goedgekeurd tijdens deze 72e Wereldbijeenkomst. Ze treedt in werking op 1 januari 2022. Die nieuwe update betreft vooral aandoeningen in de categorie psychische stoornissen. Dit is er veranderd:Burn-out Burn-out viel in de vorige classifacatie onder het hoofdstuk 'Factoren die de gezondheidstoestand beïnvloeden'. Dat is nu gewijzigd. Voortaan is het een fenomeen dat deel uitmaakt van de problematiek rond werk of werkloosheid. Het is een syndroom door chronische stress op het werk en wordt gekenmerkt door drie elementen: een gevoel van uitputting, cynische of negatieve gevoelens gerelateerd aan het werk en verminderde professionele efficiëntie. Daarmee onderscheidt de burn-out zich van de parentale burn-out. Gameverslaving In de vorige editie van de catalogus werd enkel melding gemaakt van gokverslaving. In de update wordt nu ook videogameverslaving vermeld onder impulscontrolestoornissen of gedragsverslavingen en onderscheid gemaakt tussen online en offline gameverslaving, waarbij de negatieve impact van het gamen een invloed heeft op het normaal alledaags functioneren van de persoon. De game-industrie was fel gekant tegen de classificatie van gamen als stoornis. Ze wilde vermijden dat iedereen die veel en graag gamet, plots als 'ziek' zou worden bestempeld. In de Diagnostic and Statistical Manual (DSM), de zogenaamde bijbel in de Verenigde Staten voor alle psychiatrische aandoeningen uit 2013, is gameverslaving nog niet opgenomen. Er wordt wel verwezen naar 'internetgameverslaving', maar met als kanttekening dat er bijkomend onderzoek nodig is om als officiële diagnose gebruikt te kunnen worden. TransseksualiteitGenderidentiteitsstoornis werd uit de classificatie geschrapt en kreeg de naam genderincongruentie. Het wordt ook niet langer vermeld onder de categorie 'psychische stoornissen', maar wel onder 'seksuele gezondheid', dat speciaal voor deze nieuwe editie gecreëerd werd. De shift moet het stigma verminderen en de sociale acceptatie verbeteren. In de DSM staat transseksualiteit wel nog als psychische stoornis. Eerder werd homoseksualiteit ook al uit de sectie 'psychische stoornissen' weggenomen en in de jaren 70 zelfs volledig uit de ziekteclassificatie verwijderd wegens geen medische aandoening.Dwangmatig seksueel gedrag Dwangmatig seksueel gedrag heeft nu ook een eigen beschrijving gekregen als ziektebeeld. Patiënten slagen er niet in hun seksuele begeerte onder bedwang te houden, ze maken seksualiteit een centraal aandachtspunt en verwaarlozen andere zaken. Het fenomeen gaat gepaard met overmatige pornoconsumptie of telefoonseks. De aandoening moet minstens zes maanden aanhouden en de patiënt met aanzienlijke stress opzadelen. Parafiele stoornissen vallen hier niet onder.VerzamelstoornisVerzamelstoornis wordt omschreven als de accumulatie van bezittingen door een overmatig aankopen of door moeilijk dingen kunnen wegdoen, los van hun waarde. De verzamelwoede wordt zo intens dat de leefruimte zo beperkt wordt dat de veiligheid van de bewoner in gevaar komt. VerlatingsangstVerlatingsangst wordt voortaan vermeld bij 'angststoornissen', gedefinieerd als 'duidelijke angst voor scheiding van belangrijke hechtingspersonen. Voor kinderen verwijzen de angsten meestal naar de ouders, bij volwassenen gaat het om partners of kinderen. Symptomen zijn onder meer herhaalde ernstige stress tijdens het alleen zijn, nachtmerries en niet zonder die persoon willen slapen, naar school of werk gaan. De symptomen moeten enkele maanden aanhouden en leiden tot ernstige beperkingen in het gezin, op het werk of in het sociale leven. Selectief mutismeOok selectief mutisme valt onder angststoornissen. Het is een fenomeen waarbij een kind in bepaalde situaties, zoals op school, niet spreekt, terwijl hetandere situaties perfect communiceert. Het syndroom moet minstens een maand aanhouden en leiden tot ernstige problemen in het onderwijs of het sociale leven.