Met of na kanker voel je je mogelijk onzeker over jezelf. Je lichaam is veranderd, je nonchalance is weggeglipt. En terwijl je vroeger je ware gevoelens misschien goed kon verbergen, doet de ziekte iets met je waardoor je emotioneler bent, of je dat nu wilt of niet. Je kunt niet anders dan meer spreken en handelen vanuit je eigen ik. Ook dat kan je onzeker maken, als je bang bent voor de reacties van anderen.
...