Weet jij hoeveel een ziekenhuisverblijf kost?

© Sasint

Nauwelijks meer dan een derde van de ziekenhuizen in ons land biedt via zijn website een kostenraming aan. Nochtans is het een van de rechten van de patiënt om voor een behandeling informatie te krijgen over de kostprijs.

Naar aanleiding van de Dag van de Patiëntenrechten op woensdag 18 april heeft het christelijke ziekenfonds CM – samen met ziekenzorgorganisatie Samana – de websites van ziekenhuizen onder de loep genomen. Het blijkt dat de patiënt nog te weinig zicht heeft op het kostenplaatje van zijn ziekenhuisverblijf.

Ten opzichte van een gelijkaardige studie van vijf jaar geleden zijn de websites van ziekenhuizen er wel wat op vooruit gegaan, stelt CM vast. Zo informeren bijna alle websites (97 procent) over de ziekenhuisfactuur. Ruim 4 websites op de 5 geven informatie over honorarium- en kamersupplementen. Negen op de 10 sommen de patiëntenrechten op, acht op de 10 publiceren de opnameverklaring. ‘Ziekenhuizen doen inspanningen om patiënten zo goed mogelijk te informeren’, zegt Martine Van de Walle, nationaal secretaris van CM. ‘Dat is vaak van cruciaal belang. Zo kan het verschil in kostprijs tussen een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen hoog oplopen. Gemiddeld is een eenpersoonskamer bij een klassieke opname met overnachting door de supplementen bijna 5,5 keer duurder.’

Kostenraming

Maar op het vlak van de kostenraming schieten de ziekenhuiswebsites vaak tekort. Van de 99 onderzochte websites bieden er maar 35 een kostenraming aan. Vooral de Vlaamse ziekenhuizen hebben op dat vlak de voorbije jaren wel inspanningen gedaan. ‘Maar wat financiële transparantie betreft, is er duidelijk nog werk aan de winkel.’

‘Tegen begin volgend jaar zouden ziekenhuizen voor een aantal veel voorkomende behandelingen een kostenraming moeten aanbieden, zo staat het ingeschreven in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Naast de invoering van een verplichte kostenraming, pleit CM ook voor een duidelijk en laagdrempelig aanspreekpunt in het ziekenhuis waar mensen terecht kunnen met vragen over financiële zaken.

Vorig weekend meldde het Socialistische Ziekenfonds (SocMut) al dat het vorig jaar voor meer dan 275.000 euro recupereerde voor leden van wie de ziekenhuisfactuur niet correct was. De meest voorkomende fouten waren volgens het ziekenfonds onterecht aangerekende ereloonsupplementen, te hoge facturen van labo’s klinische biologie en aangerekende administratiekosten.

Partner Content