Diabetes neemt stilaan epidemische proporties aan en treft nu al ongeveer 6% van de bevolking. Voor België zijn dat dus 600.000 diabetici die zich niet altijd bewust zijn van hun aandoening en al dan niet adequaat worden behandeld. Naast de belangrijke morbiditeit en mortaliteit gaat deze ziekte ook gepaard met een twee tot vier maal verhoogd risico op myocardinfarct, CVA en andere vasculaire kwalen.

'Zopas werd een nationale ebola-coördinator aangeduid', zegt dokter Wens. 'Dat is echt waardevol, omdat door het internationale verkeer toch een aantal maatregelen moeten worden getroffen, hoewel de kans dat de epidemie ons land bereikt bijzonder klein is. Voor diabetes echter - een aandoening die nagenoeg 6% van de bevolking treft, in ons land honderdduizenden mensen aanbelangt en duidelijk in opmars is, waar wereldwijd elke twee seconden iemand aan overlijdt - wachten we nog steeds op een nationale coördinator.'

'Er is geen register voor type 2 diabetes, educatoren worden nog steeds niet ingeschakeld zodra de diagnose wordt gesteld, er is geen psychologische begeleiding voorzien. Voor een aandoening van deze omvang die de globale volksgezondheid bedreigt en uitermate weegt op het gezondheidsbudget zou een nationale coördinator nu meer dan welkom zijn.' (Jean-Marie Segers/Artsenkrant)

Diabetes neemt stilaan epidemische proporties aan en treft nu al ongeveer 6% van de bevolking. Voor België zijn dat dus 600.000 diabetici die zich niet altijd bewust zijn van hun aandoening en al dan niet adequaat worden behandeld. Naast de belangrijke morbiditeit en mortaliteit gaat deze ziekte ook gepaard met een twee tot vier maal verhoogd risico op myocardinfarct, CVA en andere vasculaire kwalen. 'Zopas werd een nationale ebola-coördinator aangeduid', zegt dokter Wens. 'Dat is echt waardevol, omdat door het internationale verkeer toch een aantal maatregelen moeten worden getroffen, hoewel de kans dat de epidemie ons land bereikt bijzonder klein is. Voor diabetes echter - een aandoening die nagenoeg 6% van de bevolking treft, in ons land honderdduizenden mensen aanbelangt en duidelijk in opmars is, waar wereldwijd elke twee seconden iemand aan overlijdt - wachten we nog steeds op een nationale coördinator.' 'Er is geen register voor type 2 diabetes, educatoren worden nog steeds niet ingeschakeld zodra de diagnose wordt gesteld, er is geen psychologische begeleiding voorzien. Voor een aandoening van deze omvang die de globale volksgezondheid bedreigt en uitermate weegt op het gezondheidsbudget zou een nationale coördinator nu meer dan welkom zijn.' (Jean-Marie Segers/Artsenkrant)