Vlaamse artsen krijgen meer te maken met euthanasieverzoeken van patiënten dan Waalse artsen en Vlaamse artsen gaan uiteindelijk ook vaker in op zo'n verzoek. Bovendien raadplegen ze bij een euthanasieverzoek vaker een onafhankelijke tweede arts dan hun Waalse collega's en melden ze frequenter de effectief uitgevoerde gevallen volgens de wettelijk bepaalde procedure.

Dat blijkt uit een studie van professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, die recent is verschenen in het gerenommeerde vaktijdschrift Social Science & Medicine.

Attitudeverschillen Joachim Cohen, Luc Deliens en collega's voerden een grootschalige survey uit over de houdingen en de praktijk met betrekking tot euthanasie bij een representatieve steekproef van 480 artsen uit Vlaanderen en 305 uit Wallonië. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Vlaamse artsen die een euthanasieverzoek kregen sinds de euthanasiewet, ging in op het laatste verzoek om euthanasie van een van hun patiënten, tegenover 38% van de Waalse.

Bij 73% van de euthanasieverzoeken aan Vlaamse artsen werd een tweede arts geraadpleegd. Bij Waalse artsen was dit slechts in 50% het geval. Respectievelijk 73 en 58 percent van de uitgevoerde euthanasiegevallen werd gemeld aan de controlecommissie. Deze verschillen bleken overeen te komen met attitudeverschillen tussen beide regio's. Waalse artsen staan vaker negatief tegenover het uitvoeren van euthanasie, maar ook tegenover de wettelijke verplichting om euthanasiegevallen te melden aan de Federale Evaluatie en Controlecommissie voor Euthanasie.

Eén op vijf gevallen van euthanasie in Wallonië

België heeft binnenkort tien jaar een wet die euthanasie mogelijk maakt en die onder meer bepaalt dat een tweede onafhankelijke arts moet worden geraadpleegd voordat euthanasie kan worden uitgevoerd en dat elk geval van euthanasie moet worden gerapporteerd. Omdat minder dan een vijfde van de gerapporteerde gevallen werd uitgevoerd door Franstalige artsen is er veelvuldig gespeculeerd over verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in verband met euthanasie. Volgens de ene zouden Waalse artsen gewoonweg minder vaak euthanasie uitvoeren; volgens de andere zouden ze even vaak uitvoeren, maar minder vaak officieel rapporteren. De studie van Cohen en collega's toont aan dat er waarheid zit in beide argumenten. Waalse artsen voeren minder vaak euthanasie uit, maar als ze het uitvoeren zijn ze ook minder geneigd om de wettelijke regels voor euthanasie te volgen.

Prof. Cohen: "Vlaanderen leunt cultureel gezien misschien iets dichter aan tegen Nederland, onder meer wat betreft de noodzaak van het hebben van en het volgen van regels. Dit zou verklaren waarom Vlaamse artsen positiever staan ten aanzien van de regels van de euthanasiewet. De euthanasiewet van 2002 was sterk gebaseerd op de wet in Nederland, en ze werd eigenlijk vooral in Vlaanderen politiek ondersteund." (MF)

Bron: Studie van professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent

Vlaamse artsen krijgen meer te maken met euthanasieverzoeken van patiënten dan Waalse artsen en Vlaamse artsen gaan uiteindelijk ook vaker in op zo'n verzoek. Bovendien raadplegen ze bij een euthanasieverzoek vaker een onafhankelijke tweede arts dan hun Waalse collega's en melden ze frequenter de effectief uitgevoerde gevallen volgens de wettelijk bepaalde procedure. Dat blijkt uit een studie van professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent, die recent is verschenen in het gerenommeerde vaktijdschrift Social Science & Medicine. Attitudeverschillen Joachim Cohen, Luc Deliens en collega's voerden een grootschalige survey uit over de houdingen en de praktijk met betrekking tot euthanasie bij een representatieve steekproef van 480 artsen uit Vlaanderen en 305 uit Wallonië. Iets meer dan de helft van de ondervraagde Vlaamse artsen die een euthanasieverzoek kregen sinds de euthanasiewet, ging in op het laatste verzoek om euthanasie van een van hun patiënten, tegenover 38% van de Waalse. Bij 73% van de euthanasieverzoeken aan Vlaamse artsen werd een tweede arts geraadpleegd. Bij Waalse artsen was dit slechts in 50% het geval. Respectievelijk 73 en 58 percent van de uitgevoerde euthanasiegevallen werd gemeld aan de controlecommissie. Deze verschillen bleken overeen te komen met attitudeverschillen tussen beide regio's. Waalse artsen staan vaker negatief tegenover het uitvoeren van euthanasie, maar ook tegenover de wettelijke verplichting om euthanasiegevallen te melden aan de Federale Evaluatie en Controlecommissie voor Euthanasie. Eén op vijf gevallen van euthanasie in Wallonië België heeft binnenkort tien jaar een wet die euthanasie mogelijk maakt en die onder meer bepaalt dat een tweede onafhankelijke arts moet worden geraadpleegd voordat euthanasie kan worden uitgevoerd en dat elk geval van euthanasie moet worden gerapporteerd. Omdat minder dan een vijfde van de gerapporteerde gevallen werd uitgevoerd door Franstalige artsen is er veelvuldig gespeculeerd over verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in verband met euthanasie. Volgens de ene zouden Waalse artsen gewoonweg minder vaak euthanasie uitvoeren; volgens de andere zouden ze even vaak uitvoeren, maar minder vaak officieel rapporteren. De studie van Cohen en collega's toont aan dat er waarheid zit in beide argumenten. Waalse artsen voeren minder vaak euthanasie uit, maar als ze het uitvoeren zijn ze ook minder geneigd om de wettelijke regels voor euthanasie te volgen. Prof. Cohen: "Vlaanderen leunt cultureel gezien misschien iets dichter aan tegen Nederland, onder meer wat betreft de noodzaak van het hebben van en het volgen van regels. Dit zou verklaren waarom Vlaamse artsen positiever staan ten aanzien van de regels van de euthanasiewet. De euthanasiewet van 2002 was sterk gebaseerd op de wet in Nederland, en ze werd eigenlijk vooral in Vlaanderen politiek ondersteund." (MF) Bron: Studie van professoren Joachim Cohen en Luc Deliens van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de VUB en UGent