Patiënten die tot een sociale categorie behoren, betalen vanaf 1 december nog één euro voor een consultatie bij de huisarts. Voorwaarde is wel dat ze beschikken over een globaal medisch dossier bij hun arts. De rest van het honorarium rekent de huisarts rechtstreeks af met het ziekenfonds.

Patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming die (nog) geen globaal medisch dossier hebben, betalen een halve euro extra. Gewoon verzekerden betalen 4 euro remgeld als ze een globaal medisch dossier hebben, en 6 euro als ze dat (nog) niet hebben.

Dringende raadpleging

Nieuw voor iedereen is de volledige terugbetaling van het bijkomende honorarium dat de arts mag vragen voor een dringende raadpleging in zijn spreekkamer op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag.

Uit een recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt, omdat ze die niet kunnen betalen. Bij de 25 procent armste gezinnen is dat zelfs 27 procent. Ongeveer één Belg op de tien heeft het statuut verhoogde tegemoetkoming. (Belga/EE)

Patiënten die tot een sociale categorie behoren, betalen vanaf 1 december nog één euro voor een consultatie bij de huisarts. Voorwaarde is wel dat ze beschikken over een globaal medisch dossier bij hun arts. De rest van het honorarium rekent de huisarts rechtstreeks af met het ziekenfonds. Patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming die (nog) geen globaal medisch dossier hebben, betalen een halve euro extra. Gewoon verzekerden betalen 4 euro remgeld als ze een globaal medisch dossier hebben, en 6 euro als ze dat (nog) niet hebben. Dringende raadpleging Nieuw voor iedereen is de volledige terugbetaling van het bijkomende honorarium dat de arts mag vragen voor een dringende raadpleging in zijn spreekkamer op zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag. Uit een recente gezondheidsenquête bleek dat 14 procent van de Belgen zorg uitstelt, omdat ze die niet kunnen betalen. Bij de 25 procent armste gezinnen is dat zelfs 27 procent. Ongeveer één Belg op de tien heeft het statuut verhoogde tegemoetkoming. (Belga/EE)