Dat staat in een rapport van het KCE. Uit het rapport blijkt dat keizersneden steeds vaker uitgevoerd worden zonder dat daar een medische reden voor is. Het KCE wil er nu op wijzen dat de ingreep in dat geval geen voordelen oplevert, en in tegendeel risico's inhoudt voor moeder en kind.

In 2010 gebeurde volgens het KCE-rapport in België ongeveer 21 procent van de bevallingen met een keizersnede. Wel zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen, waarbij de cijfers variëren van 12 tot 33 procent.

In theorie wordt een keizersnede uitgevoerd wanneer vooraf blijkt dat een vaginale bevalling riskant kan zijn voor moeder of kind, of wanneer tijdens de bevalling het leven van moeder of kind in gevaar komt. "In die omstandigheden biedt een keizersnede een duidelijk voordeel", zegt het KCE.

Geen impact op borstvoeding

"Vandaag wordt de ingreep echter steeds meer beschouwd als een alternatief voor een normale bevalling, omdat ze dan vooraf kan worden gepland en voorbereid", meent het Kenniscentrum, dat wijst op de risico's die eraan verbonden zijn. Zo zouden vrouwen meer kans hebben op een scheuring van de baarmoeder of op problemen met de moederkoek bij een volgende bevalling. De baby zou dan weer een groter risico lopen op ademhalingsproblemen, vooral als de keizersnede voor de 39ste week van de zwangerschap gebeurt.

Het KCE sluit zich daarom aan bij de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie om enkel te bevallen met een keizersnede als dat medisch noodzakelijk is. Tegelijkertijd wil het KCE ook een aantal misverstanden over keizersneden uit de wereld helpen. Zo is het volgens het centrum niet bewezen dat er een negatieve impact is op borstvoeding, en lopen kinderen na een keizersnede geen hoger risico op allergische aandoeningen zoals astma, of op auto-immunziekten, zoals vaak wordt gedacht.

(Belga/RR)

Dat staat in een rapport van het KCE. Uit het rapport blijkt dat keizersneden steeds vaker uitgevoerd worden zonder dat daar een medische reden voor is. Het KCE wil er nu op wijzen dat de ingreep in dat geval geen voordelen oplevert, en in tegendeel risico's inhoudt voor moeder en kind.In 2010 gebeurde volgens het KCE-rapport in België ongeveer 21 procent van de bevallingen met een keizersnede. Wel zijn er grote verschillen tussen de ziekenhuizen, waarbij de cijfers variëren van 12 tot 33 procent. In theorie wordt een keizersnede uitgevoerd wanneer vooraf blijkt dat een vaginale bevalling riskant kan zijn voor moeder of kind, of wanneer tijdens de bevalling het leven van moeder of kind in gevaar komt. "In die omstandigheden biedt een keizersnede een duidelijk voordeel", zegt het KCE. "Vandaag wordt de ingreep echter steeds meer beschouwd als een alternatief voor een normale bevalling, omdat ze dan vooraf kan worden gepland en voorbereid", meent het Kenniscentrum, dat wijst op de risico's die eraan verbonden zijn. Zo zouden vrouwen meer kans hebben op een scheuring van de baarmoeder of op problemen met de moederkoek bij een volgende bevalling. De baby zou dan weer een groter risico lopen op ademhalingsproblemen, vooral als de keizersnede voor de 39ste week van de zwangerschap gebeurt. Het KCE sluit zich daarom aan bij de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie om enkel te bevallen met een keizersnede als dat medisch noodzakelijk is. Tegelijkertijd wil het KCE ook een aantal misverstanden over keizersneden uit de wereld helpen. Zo is het volgens het centrum niet bewezen dat er een negatieve impact is op borstvoeding, en lopen kinderen na een keizersnede geen hoger risico op allergische aandoeningen zoals astma, of op auto-immunziekten, zoals vaak wordt gedacht.(Belga/RR)