Vlaanderen telt 19 dergelijke centra. Ze bieden ambulante geestelijke gezondheidszorg aan mensen met meer ernstige psychische problemen. Ze hebben een aanbod voor alle leeftijden en bieden ook specifieke zorg aan, zoals verslavingszorg of zorg aan mensen met een justitieel statuut.

De CGG werken in multidisciplinaire teams en hebben bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. 'Wie een psychisch probleem ontwikkelt, gaat daarvoor vaak eerst langs bij de huisarts of bij een eerstelijnspsycholoog', zegt Beke. 'Maar met meer complexe problemen is een CGG het best geplaatst om een behandeling te bieden. In deze coronatijden zien we dat er dan ook een groot appel op wordt gedaan. De CGG zijn een onmisbare schakel in de keten van zorg.'

Om hun werking te garanderen, voorziet Beke een jaarlijkse subsidie van 72 miljoen euro. De Vlaamse overheid investeert ook extra in hun capaciteit. Naast de verhoging van 4,8 miljoen euro die eind vorig jaar beslist was, komt er nu tegen 2024 nog eens 2,1 miljoen euro bij. De netwerken voor geestelijke gezondheid krijgen immers een subsidie van meer dan 2 miljoen euro om in te zetten op vroegdetectie en vroeginterventie, specifiek gericht op psychische problemen bij kinderen en jongeren. Ook worden de initiatieven van CGG Kempen rond online hulpverlening voortgezet en uitgebouwd. Daarvoor is een budget van 600.000 euro voorzien.

Vlaanderen telt 19 dergelijke centra. Ze bieden ambulante geestelijke gezondheidszorg aan mensen met meer ernstige psychische problemen. Ze hebben een aanbod voor alle leeftijden en bieden ook specifieke zorg aan, zoals verslavingszorg of zorg aan mensen met een justitieel statuut. De CGG werken in multidisciplinaire teams en hebben bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. 'Wie een psychisch probleem ontwikkelt, gaat daarvoor vaak eerst langs bij de huisarts of bij een eerstelijnspsycholoog', zegt Beke. 'Maar met meer complexe problemen is een CGG het best geplaatst om een behandeling te bieden. In deze coronatijden zien we dat er dan ook een groot appel op wordt gedaan. De CGG zijn een onmisbare schakel in de keten van zorg.' Om hun werking te garanderen, voorziet Beke een jaarlijkse subsidie van 72 miljoen euro. De Vlaamse overheid investeert ook extra in hun capaciteit. Naast de verhoging van 4,8 miljoen euro die eind vorig jaar beslist was, komt er nu tegen 2024 nog eens 2,1 miljoen euro bij. De netwerken voor geestelijke gezondheid krijgen immers een subsidie van meer dan 2 miljoen euro om in te zetten op vroegdetectie en vroeginterventie, specifiek gericht op psychische problemen bij kinderen en jongeren. Ook worden de initiatieven van CGG Kempen rond online hulpverlening voortgezet en uitgebouwd. Daarvoor is een budget van 600.000 euro voorzien.