Tot 2013 was er een daling van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker te zien, maar die tendens is sindsdien omgekeerd en veranderd in een gestage stijging.

Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statistiek Vlaanderen, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken publiceren.

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

In 2017 waren er in het Vlaamse Gewest 6224 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat 193 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen. De kans op een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2017 sterk toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze kans lag het hoogst bij zeventigers, met ongeveer 900 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans in geringe mate af. Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 147 per 100.000 mannen prostaatkanker. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU28-landen (158 per 100.000 mannen).

In 2017 werden er in het Vlaamse Gewest ook 6275 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 191 een nieuwe diagnose van borstkanker. De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2017 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er 360 tot 440 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 200 per 100.000 vrouwen borstkanker. Dit is het hoogste aandeel van de 28 Europese lidstaten.

Tot 2013 was er een daling van het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker te zien, maar die tendens is sindsdien omgekeerd en veranderd in een gestage stijging.Dat blijkt uit de jongste gegevens van Statistiek Vlaanderen, het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken publiceren. Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen, borstkanker de meest voorkomende kanker bij vrouwen.In 2017 waren er in het Vlaamse Gewest 6224 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat 193 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen. De kans op een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2017 sterk toe vanaf de leeftijd van 50 jaar. Deze kans lag het hoogst bij zeventigers, met ongeveer 900 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans in geringe mate af. Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 147 per 100.000 mannen prostaatkanker. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU28-landen (158 per 100.000 mannen). In 2017 werden er in het Vlaamse Gewest ook 6275 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 191 een nieuwe diagnose van borstkanker. De kans op een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2017 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar zijn er 360 tot 440 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen. Naar schatting kregen in 2018 in België na standaardisatie voor leeftijd 200 per 100.000 vrouwen borstkanker. Dit is het hoogste aandeel van de 28 Europese lidstaten.