'Tegen 2022 zouden deze wachttijden minstens gehalveerd moeten zijn', aldus de VVP.

Uit het overheidsrapport over de centra van geestelijke gezondheidszorg blijkt volgens VVP dat wie zich met psychische klachten aanmeldt bij zo een centrum, gemiddeld vijftig dagen moet wachten op een intakegesprek. Het duurt nog eens zolang vooraleer een behandeling kan starten.

'Cijfers over wachttijden in privépraktijken en ziekenhuizen ontbreken nog, maar eerstelijnsprofessionals zoals huisartsen weten dat ook een verwijzing naar die instanties vaak niet snel gerealiseerd is. Forse uitschieters zijn bijvoorbeeld de wachttijden voor een diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, die kunnen oplopen tot 15 maanden'.

De VVP pleit er vooreerst voor om de eerstelijnszorg massaal uit te bouwen en laagdrempelig en betaalbaar te maken. Ook dient geïnvesteerd in preventie (gezondheidsvaardigheden in het lessenpakket van jongeren) en ondersteuning (gespecialiseerde ggz-coaches) om onnodige doorverwijzingen te vermijden.

Daarnaast moet de capaciteit voor specifieke hulpverlening in de tweede- en derdelijnszorg worden uitgebreid. De VVP denkt hierbij in de eerste plaats aan verslavingszorg en crisiszorg voor jongeren. Een andere maatregel waar de vereniging voor pleit, is investeren in de opleiding van ervaringsdeskundigen. Die kunnen patiënten bijstaan en coachen tijdens het behandelingstraject.

Er dient ook geïnvesteerd in hulp die wachttijden naar gespecialiseerde zorg overbrugt. Dat is ook het geval voor onderzoek naar en implementatie van effectieve e-hulpverlening en goed functionerende netwerken tussen geestelijke gezondheidszorg en welzijn.

Om het tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters weg te werken en opleiding en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingsmethodes uit te werken, vraagt de VVP ook investeringen in de academische component.

'Tegen 2022 zouden deze wachttijden minstens gehalveerd moeten zijn', aldus de VVP.Uit het overheidsrapport over de centra van geestelijke gezondheidszorg blijkt volgens VVP dat wie zich met psychische klachten aanmeldt bij zo een centrum, gemiddeld vijftig dagen moet wachten op een intakegesprek. Het duurt nog eens zolang vooraleer een behandeling kan starten. 'Cijfers over wachttijden in privépraktijken en ziekenhuizen ontbreken nog, maar eerstelijnsprofessionals zoals huisartsen weten dat ook een verwijzing naar die instanties vaak niet snel gerealiseerd is. Forse uitschieters zijn bijvoorbeeld de wachttijden voor een diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, die kunnen oplopen tot 15 maanden'. De VVP pleit er vooreerst voor om de eerstelijnszorg massaal uit te bouwen en laagdrempelig en betaalbaar te maken. Ook dient geïnvesteerd in preventie (gezondheidsvaardigheden in het lessenpakket van jongeren) en ondersteuning (gespecialiseerde ggz-coaches) om onnodige doorverwijzingen te vermijden. Daarnaast moet de capaciteit voor specifieke hulpverlening in de tweede- en derdelijnszorg worden uitgebreid. De VVP denkt hierbij in de eerste plaats aan verslavingszorg en crisiszorg voor jongeren. Een andere maatregel waar de vereniging voor pleit, is investeren in de opleiding van ervaringsdeskundigen. Die kunnen patiënten bijstaan en coachen tijdens het behandelingstraject. Er dient ook geïnvesteerd in hulp die wachttijden naar gespecialiseerde zorg overbrugt. Dat is ook het geval voor onderzoek naar en implementatie van effectieve e-hulpverlening en goed functionerende netwerken tussen geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Om het tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters weg te werken en opleiding en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingsmethodes uit te werken, vraagt de VVP ook investeringen in de academische component.