De invoering wordt wel voorbereid, maar de effectieve start zal pas voor volgende legislatuur zijn. Dat is vandaag gebleken tijdens een uiteenzetting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in het Vlaams Parlement. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartners Open VLD en N-VA nemen minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op de korrel voor het uitstel.

De invoering wordt wel voorbereid, maar de effectieve start zal pas voor volgende legislatuur zijn.

Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning meer kunnen aansturen. Het systeem is voorlopig wel enkel toegankelijk voor volwassenen met een handicap.

Er zijn ook al langer plannen om een gelijkaardig PVF-systeem in te voeren voor minderjarigen. Omdat die oefening bijzonder complex is, is de timing al meermaals opgeschoven. Zo schoof de geplande start bijvoorbeeld eerder al op van 2018 naar 2019. Maar nu blijkt dat de effectieve start pas voor de volgende Vlaamse regering zal zijn.

VAPH-topman James Van Casteren legde in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement uit hoe dat komt. Zo is er nog geen waterdicht instrument om de zorgzwaarte van minderjarigen in te schatten. Dat instrument is nodig om te beoordelen hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft en welk budget hij/zij eventueel zou kunnen krijgen. Daarnaast zijn er voor minderjarigen raakpunten met de jeugdhulp (wat bv. met de rol van de jeugdrechters, wat met de gezinssituatie?...), met het M-decreet in het onderwijs...

Ik ben erg ontgoocheld dat dit opnieuw wordt opgeschoven.

Elke Van den Brandt, Groen

Toch reageren zowel de oppositie als de meerderheid teleurgesteld op het uitstel. 'Ik ben erg ontgoocheld dat dit opnieuw wordt opgeschoven', zegt Elke Van den Brandt (Groen). Volgens Bart Van Malderen (SP.A) is er 'een legislatuur verloren gegaan'. Maar ook coalitiepartners Open VLD en N-VA toonden zich bij monde van Martine Taelman en Tine Van der Vloet kritisch. 'Hoe komt het toch dat dit ondanks eerdere beloftes niet in voege kan gaan? We betreuren dit ten zeerste', aldus Van der Vloet.

Net als Van Casteren wees Vandeurzen op de grote complexiteit van het dossier. Die complexiteit is in het verleden wat onderschat. Toch is het volgens Vandeurzen niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Zo wordt de implementatie wel degelijk voorbereid en komen er voorbereidende ingrepen. Er zal bijvoorbeeld niet gewacht worden op een volledig functioneel zorgzwaarte-instrument. 'Dat zou te lang duren. We gaan proberen te werken met inschalingsinstrumenten die indicatief zijn', aldus Vandeurzen.

Verder zal de procedure voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen worden bijgestuurd. 'We gaan niet alleen kijken van hoe dringend de vragen zijn, maar ook hoe lang iemand al aan het wachten is', legt Vandeurzen uit.

Gisteren kreeg de minister overigens ook al kritiek vanuit het middenveld over de persoonsvolgende financiering van volwassenen met een handicap.

De invoering wordt wel voorbereid, maar de effectieve start zal pas voor volgende legislatuur zijn. Dat is vandaag gebleken tijdens een uiteenzetting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) in het Vlaams Parlement. Niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartners Open VLD en N-VA nemen minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op de korrel voor het uitstel.Sinds 1 januari 2017 maakte de sector voor personen met een handicap de omslag naar een persoonsvolgende financiering. Dit systeem zorgt ervoor dat personen met een handicap zelf hun zorg en ondersteuning meer kunnen aansturen. Het systeem is voorlopig wel enkel toegankelijk voor volwassenen met een handicap. Er zijn ook al langer plannen om een gelijkaardig PVF-systeem in te voeren voor minderjarigen. Omdat die oefening bijzonder complex is, is de timing al meermaals opgeschoven. Zo schoof de geplande start bijvoorbeeld eerder al op van 2018 naar 2019. Maar nu blijkt dat de effectieve start pas voor de volgende Vlaamse regering zal zijn. VAPH-topman James Van Casteren legde in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement uit hoe dat komt. Zo is er nog geen waterdicht instrument om de zorgzwaarte van minderjarigen in te schatten. Dat instrument is nodig om te beoordelen hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft en welk budget hij/zij eventueel zou kunnen krijgen. Daarnaast zijn er voor minderjarigen raakpunten met de jeugdhulp (wat bv. met de rol van de jeugdrechters, wat met de gezinssituatie?...), met het M-decreet in het onderwijs...Toch reageren zowel de oppositie als de meerderheid teleurgesteld op het uitstel. 'Ik ben erg ontgoocheld dat dit opnieuw wordt opgeschoven', zegt Elke Van den Brandt (Groen). Volgens Bart Van Malderen (SP.A) is er 'een legislatuur verloren gegaan'. Maar ook coalitiepartners Open VLD en N-VA toonden zich bij monde van Martine Taelman en Tine Van der Vloet kritisch. 'Hoe komt het toch dat dit ondanks eerdere beloftes niet in voege kan gaan? We betreuren dit ten zeerste', aldus Van der Vloet.Net als Van Casteren wees Vandeurzen op de grote complexiteit van het dossier. Die complexiteit is in het verleden wat onderschat. Toch is het volgens Vandeurzen niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Zo wordt de implementatie wel degelijk voorbereid en komen er voorbereidende ingrepen. Er zal bijvoorbeeld niet gewacht worden op een volledig functioneel zorgzwaarte-instrument. 'Dat zou te lang duren. We gaan proberen te werken met inschalingsinstrumenten die indicatief zijn', aldus Vandeurzen.Verder zal de procedure voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB) voor minderjarigen worden bijgestuurd. 'We gaan niet alleen kijken van hoe dringend de vragen zijn, maar ook hoe lang iemand al aan het wachten is', legt Vandeurzen uit.Gisteren kreeg de minister overigens ook al kritiek vanuit het middenveld over de persoonsvolgende financiering van volwassenen met een handicap.