De apotheker kan vrouwen die een kinderwens hebben, zwanger zijn of borstvoeding geven, beter adviseren, maar dan moet de apotheker daarvan wel op de hoogte zijn. Daarom lanceren de apothekers dit najaar een bewustwordingscampagne onder het motto "(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker! "

De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter, zeggen de apothekersverenigingen APB (Algemene Pharmaceutische Bond ) en Ophaco.

Ze verwijzen naar een studie die de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2018 publiceerden, en naar recent doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Sommige geneesmiddelen houden risico's in voor de ontwikkeling en gezondheid van de baby.

Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden, meteen alle medicatie moeten stopzetten. In het geval van epilepsie, diabetes of hypertensie bijvoorbeeld is dat ronduit gevaarlijk. Een behandeling stopzetten mag nooit zonder overleg met de arts of apotheker gebeuren.

'Als geneesmiddelenexpert biedt de apotheker betrouwbaar advies en kunnen risico's worden beperkt', klinkt het.

Ook informeert de apotheker over gezonde gewoonten die de kansen op een zwangerschap kunnen verhogen of die gunstig zijn voor de ontwikkeling van de baby.

Ongemakken als reflux, rugpijn, misselijkheid, slaapproblemen kan hij helpen verlichten op een veilige manier. Om die begeleidende rol te vervullen, moeten apothekers wel op de hoogte zijn van de situatie van de betrokken vrouw.

De apotheker kan vrouwen die een kinderwens hebben, zwanger zijn of borstvoeding geven, beter adviseren, maar dan moet de apotheker daarvan wel op de hoogte zijn. Daarom lanceren de apothekers dit najaar een bewustwordingscampagne onder het motto "(Graag) zwanger? Vertel het aan je apotheker! "De begeleiding van vrouwen die zwanger zijn, dat willen worden of borstvoeding geven, en die tegelijk geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten (moeten) gebruiken, kan beter, zeggen de apothekersverenigingen APB (Algemene Pharmaceutische Bond ) en Ophaco.Ze verwijzen naar een studie die de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 2018 publiceerden, en naar recent doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Sommige geneesmiddelen houden risico's in voor de ontwikkeling en gezondheid van de baby. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden, meteen alle medicatie moeten stopzetten. In het geval van epilepsie, diabetes of hypertensie bijvoorbeeld is dat ronduit gevaarlijk. Een behandeling stopzetten mag nooit zonder overleg met de arts of apotheker gebeuren. 'Als geneesmiddelenexpert biedt de apotheker betrouwbaar advies en kunnen risico's worden beperkt', klinkt het.Ook informeert de apotheker over gezonde gewoonten die de kansen op een zwangerschap kunnen verhogen of die gunstig zijn voor de ontwikkeling van de baby. Ongemakken als reflux, rugpijn, misselijkheid, slaapproblemen kan hij helpen verlichten op een veilige manier. Om die begeleidende rol te vervullen, moeten apothekers wel op de hoogte zijn van de situatie van de betrokken vrouw.