Vaticaans congres: hoopvolle perspectieven op gezondheidszorg na corona

© gety
Jos Vranckx
Jos Vranckx journalist en auteur

‘Er is reden tot hoop.’ Op een congres over gezondheidszorg in het Vaticaan, met zowel vertegenwoordigers van Big Pharma als de New age-beweging, was een opvallend optimistisch en voluntaristisch discours te horen.

Een internationaal congres in het Vaticaan bracht meer dan honderd wetenschappers, artsen, farmaceuten, filantropen en opinieleiders (virtueel) bij elkaar onder het motto Exploring the Mind, Body & Soul. Unite to Prevent & Unite to Cure. De coronacrisis werd voorgesteld als een historisch kantelpunt, dat wereldwijd onvoorstelbare ellende meebrengt maar dat ook beloftevolle nieuwe perspectieven inhoudt.

Merkwaardig op het eerste gezicht: het Vaticaan dat gastheer speelt voor de CEO’s van Pfizer en Moderna en andere vertegenwoordigers van Big Pharma en Big Tech, naast figuren als New Age-goeroe Deepak Chopra en een abortus-activiste als Chelsea Clinton, de dochter van Bill en Hillary.

Toch hoeft dat niet te verbazen. De Pauselijke Raad voor Cultuur heeft van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-65) de opdracht gekregen de vinger aan de pols te houden van ontwikkelingen wereldwijd, alle soorten expertise bij elkaar te brengen, om zo bij te dragen tot eenheid, samenwerking en dialoog om de mensheid vooruit te helpen. Zonder te oordelen of het allemaal wel zo ‘katholiek’ is.

Daarvoor gaat de Pauselijke Raad in zee met de Cura Foundation en de Stem for Life Foundation, humanitaire stichtingen die uitgaan van wetenschappelijk vooruitgangsgeloof om de mensheid te verlossen van ziekte. Zoals met stamceltherapie, die belooft onze levensduur te kunnen verlengen tot 120 jaar.

De pandemie toont aan dat een gezondheidsrevolutie niet kan slagen zonder internationale samenwerking en solidariteit, stellen de organisatoren. ‘Globalisme met een menselijk gelaat.’ Een visie die paus Franciscus dierbaar is, zoals blijkt uit zijn slotboodschap en zijn recente steun voor de Amerikaanse president Joe Biden, wat betreft het vrijgeven van patenten om de hele mensheid snel en goedkoop te kunnen vaccineren.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Lof voor Pfizer

Het is al de vijfde keer dat de Pauselijke Raad een congres organiseert over gezondheidszorg, maar in deze periode van pandemie is corona natuurlijk een hot topic. Het optimistisch en voluntaristisch discours dat je hierover op het congres kunt horen, vertoont verwantschap met wat het ecomodernisme verkondigt in verband met de klimaatcrisis.

Zoals we de klimaatcrisis onder controle kunnen krijgen dankzij innovatieve wetenschap en technologie, kunnen zulke innovaties ook in de gezondheidszorg verlossing brengen en de kwetsbaarheid van onze instellingen, zoals die tijdens de coronacrisis tot uiting is gekomen, te lijf gaan. ‘Dankzij digitalisering en artificiële intelligentie kunnen we processen stroomlijnen, onze hulpbronnen efficiënter gebruiken, de infrastructuur van gezondheidszorg versterken en de werkdruk op verzorgend personeel verlichten.’

Heel veel lof is er voor de onderzoekers van Pfizer en Moderna vanwege hun prestatie zo snel een baanbrekend vaccin te kunnen ontwikkelen op basis van de nieuwe mRNA-technologie. ‘Ze hebben de levens van zoveel mensen beïnvloed door hun vindingrijkheid, leiderschap en generositeit’. Deze technologie, waarbij de genetische code van het virus wordt gekopieerd om een immuunrespons uit te lokken, opent volgens diverse sprekers perspectieven voor de behandeling van een hele reeks andere infectieziekten, maar ook van kanker en auto-immuunziekten als diabetes type 1. ‘Duizenden nieuwe therapieën zitten momenteel in de fase van klinische studies.’

De ceo van biotechbedrijf Sorrento Therapeutics vertelt bijvoorbeeld, heel triomfantelijk, dat zijn bedrijf niet alleen een eenvoudige test op de markt brengt waardoor je binnen de vijf minuten weet of je al dan niet positief bent, maar meteen ook aangepaste behandelingen zodat je niet echt ziek kunt worden.

Corona-raadsels

Dr. Anthony Fauci is de corona-adviseur van de Amerikaanse president Biden en directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Sinds het prille begin van de coronacrisis speelt hij een bepalende rol bij de opinievorming en de politieke aanpak ervan, wereldwijd, ook via zijn invloed op de WHO. Daarom is hij een geliefd mikpunt van de complotdenkers.

Er is iets aan de hand wat we nog niet weten.

Anthony Fauci, viroloog

Volgens Fauci stelt covid-19 ons nog steeds voor raadsels. ‘Ik weet nog steeds niet waarom het nieuwe coronavirus zoveel mensen kan doden en tegelijk zoveel méér mensen kan besmetten zonder symptomen te veroorzaken. Dat het merendeel van hen jong en gezond is, is geen afdoende verklaring. Er is iets aan de hand wat we nog niet weten! Wat SARS-CoV-2 zo uitzonderlijk maakt, is dat het kan worden overgedragen door mensen zonder één enkel symptoom’.

Een tweede raadsel is volgens Fauci hoe sterk het vermogen van het virus is om nieuwe varianten te ontwikkelen. ‘Week na week worden we met een nieuwe uitdaging geconfronteerd. Het virus is heel sluw, kan zichzelf snel aanpassen om te overleven. Om deze uitdaging aan te kunnen, moeten we loskomen van hokjesdenken en tegenstellingen overstijgen, want het welzijn van de mens is niet enkel een kwestie van gezondheid. Pas dan kunnen we ook afrekenen met de vaccintwijfelaars.’

Ook Chelsea Clinton (41) , vicevoorzitter van de filantropische Clinton-stichting, maakt zich zorgen over de toenemende invloed van vaccintwijfelaars en virusontkenners. ‘In Latijns-Amerika is een anti-vaccinatie-film al een miljoen keer gedeeld op sociale media. Onze tussenkomst bij YouTube om de film weg te halen, werd afgewezen. Daarom doe ik een oproep tot internationale instanties om tot een veralgemeende en gecoördineerde regulering te komen inzake vaccin-informatie op sociale media.’

Microbioom

Tijdens het drie dagen durende congres, met in totaal een 65-tal sessies, werden ook tal van onderwerpen besproken rond preventie. Milieufactoren, leefstijl, de epidemie van eenzaamheid en mentale ziektes, de therapeutische kracht van muziek, van voeding… Daarnaast komen ook meer meer filosofische thema’s aan bod zoals de eenheid lichaam-geest-ziel en de ‘eindeloosheid’ van het bewustzijn.

Verassend is dat dr Deepak Chopra, bestsellerauteur en grote inspiratiebron van mediacoryfee Oprah Winfrey, het niet over spiritualiteit en yoga heeft – waarvoor hij bekend is – maar vooral over het belang van probiotica in de voeding, zoals vezels. ‘Een recente ontdekking van de neurowetenschappen is de verwevenheid tussen brein en microbioom (het geheel van micro-organismen in en op ons lichaam, vooral in de dikke darm,). Een evenwichtige darmflora is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor de versterking van ons immuunsysteem en om Alzheimer, ALS en andere neurodegeneratieve ziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Daar moeten we ons veel meer bewust van worden.’

Spirituele crisis

Dr. Francis Collins, directeur van de National Institutes of Health en één van de meest gezaghebbende wetenschappers in de VS, publiceerde in 2006 een bestseller over de complementariteit van geloof en wetenschap, waarvoor hij de Templeton-prijs kreeg.

‘De coronavirus-pandemie is zowel een medische als een spirituele crisis’, stelt de voormalige atheïst. ‘De wetenschap biedt vandaag perspectief op een uitweg maar heeft geen antwoord op de diepste vragen van mensen over de zin van het lijden dat hen is overkomen. Angst, depressie, wanhoop… Daarvoor is iets anders nodig.’

Collins vertelt dat hijzelf bij momenten de wanhoop nabij was bij het begin van de pandemie, met dag na dag die berichten over het oprukken van covid-19 in de wereld. ‘Ik vreesde dat we de strijd aan het verliezen waren… In de Bijbel, vooral de psalmen en het verhaal van Jezus, vind ik herkenning en troost. Wie denkt dat de problemen van onze tijd en van onze strijd nieuw zijn, vergist zich.’

‘Ik ben blij met de merkwaardige vooruitgang in diagnostische technologie en therapieën waarvan we vandaag getuige zijn. Maar ik ben ook blij dat ik de belofte van God heb die lijden begrijpt, die onze toevlucht en kracht is en onze alomtegenwoordige hulp bij rampspoed. Geloof en wetenschap kunnen zo elkaar versterken.’

Antropologe Jane Goodall, befaamd voor haar werk met chimpansees en de film daarover, sluit daarbij aan met een getuigenis over wat het eigenlijk betekent, mens te zijn. ‘We staan daar te weinig bij stil. Genetisch verschillen we maar 1% van de chimpansee en de bonobo. We beschouwen onze soort als die van de Homo Sapiens, van de wijze mens. Maar is dat wel zo? Nee, we zijn niet wijs! We gaan wel naar Mars, maar daar kunnen we niet leven, we hebben enkel deze planeet en die zijn we aan het vernietigen.’

‘Al de wereldgodsdiensten delen met elkaar de Gulden Regel – Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Als we die regel zouden toepassen op dieren, net zoals op elkaar, pas dan zullen we onszelf met recht Homo Sapiens kunnen noemen.’

Partner Content