Zeker in de aanvangsjaren maakte Napoleon fysiek niet de indruk een oermens te zijn. De zoon van een Duitse generaal schreef: 'Bonaparte was eerder tenger, op het uitgemergelde af; zijn gelaat was heel smal, maar zijn profiel heel uitgesproken. Hij zag er ernstig en krachtdadig uit; zijn zwarte, ongepoederde haar hing op beide schouders in lange wijde tresses-oreilles (staarten) en werd samengebonden in een paardenstaart die tot halverwege zijn rug reikte.'
...