De nationale en regionale apothekersvereniging die hiertoe het initiatief namen, roepen apothekers ook op om een pin met de tekst 'Ik ben gevaccineerd' te dragen om zo in hun zaak met klanten gesprekken over vaccinatie te faciliteren.

In een mededeling wijzen de apothekersverenigingen op het feit dat het zeer besmettelijke griepvirus in ons land jaarlijks nog steeds honderden slachtoffers maakt. Ook pneumokokkeninfecties vormen een probleem voor de volksgezondheid. Net zoals het griepvirus kan de pneumokokkenbacterie erg agressief zijn en ernstige infecties, zoals longontstekingen, veroorzaken waarvan de complicaties fataal kunnen zijn. Vaccinatie hiertegen is vooral belangrijk voor oudere en kwetsbare mensen omdat zij het meest risico lopen op ernstige complicaties.

'Het gebrek aan informatie en de foutieve opvattingen die de ronde doen over vaccins, maar ook de moeilijkheden om toegang te hebben tot vaccinatie, verklaren voor een groot deel waarom de vaccinatiegraad in ons land nog altijd onvoldoende is', luidt het. De apothekers willen daarom helpen bij de sensibilisering door informatie te verstrekken en vragen hierover van klanten te beantwoorden. Als zorgverstrekkers in de eerste lijn staan ze immers vaak in contact met risicopatiënten. Door hun grote toegankelijkheid en beschikbaarheid kunnen apothekers bovendien een groot deel van de bevolking bereiken.

De nationale en regionale apothekersvereniging die hiertoe het initiatief namen, roepen apothekers ook op om een pin met de tekst 'Ik ben gevaccineerd' te dragen om zo in hun zaak met klanten gesprekken over vaccinatie te faciliteren.In een mededeling wijzen de apothekersverenigingen op het feit dat het zeer besmettelijke griepvirus in ons land jaarlijks nog steeds honderden slachtoffers maakt. Ook pneumokokkeninfecties vormen een probleem voor de volksgezondheid. Net zoals het griepvirus kan de pneumokokkenbacterie erg agressief zijn en ernstige infecties, zoals longontstekingen, veroorzaken waarvan de complicaties fataal kunnen zijn. Vaccinatie hiertegen is vooral belangrijk voor oudere en kwetsbare mensen omdat zij het meest risico lopen op ernstige complicaties. 'Het gebrek aan informatie en de foutieve opvattingen die de ronde doen over vaccins, maar ook de moeilijkheden om toegang te hebben tot vaccinatie, verklaren voor een groot deel waarom de vaccinatiegraad in ons land nog altijd onvoldoende is', luidt het. De apothekers willen daarom helpen bij de sensibilisering door informatie te verstrekken en vragen hierover van klanten te beantwoorden. Als zorgverstrekkers in de eerste lijn staan ze immers vaak in contact met risicopatiënten. Door hun grote toegankelijkheid en beschikbaarheid kunnen apothekers bovendien een groot deel van de bevolking bereiken.