Enkele jaren geleden veroorzaakte het zikavirus wereldwijde opschudding. Het wordt overgedragen door de zich overal verspreidende tijgermug. Meestal gaan er geen symptomen mee gepaard, maar als zwangere vrouwen ermee besmet raken, kan het virus de ontwikkeling van de hersenen van hun ongeboren kind aantasten. Daardoor ka...

Enkele jaren geleden veroorzaakte het zikavirus wereldwijde opschudding. Het wordt overgedragen door de zich overal verspreidende tijgermug. Meestal gaan er geen symptomen mee gepaard, maar als zwangere vrouwen ermee besmet raken, kan het virus de ontwikkeling van de hersenen van hun ongeboren kind aantasten. Daardoor kan een kind met een te klein hoofd en ernstige verstandelijke beperkingen ter wereld komen. In Latijns-Amerika ontstond er een epidemie van misvormde kinderen. Het virus heeft zich teruggetrokken in de coulissen, maar niets belet een nieuwe uitbraak. Daarom zoeken wetenschappers naar een vaccin. Viroloog Johan Neyts van de KU Leuven en zijn collega's melden in het vakblad Vaccines dat ze een sterk werkzaam vaccin op het spoor zijn. Ze vertrokken van het vaccin tegen de gele koorts, die sterk aan zika verwant is en die door dezelfde mug wordt overgedragen. In dat vaccin vervingen ze het stukje genetische informatie voor het gelekoortsvirus door het overeenkomstige stukje van het zikavirus. Uit studies bleek dat het vaccin zwangere muizen tegen dat virus beschermt. Andere wetenschappers schrijven in The Lancet dat ze iets soortgelijks hebben gedaan voor een vaccin tegen het chikungunyavirus - zij vertrokken van een vaccin tegen mazelen. Het vaccin tegen chikungunya werd al op mensen getest, met succes. Ook in Europa zijn al uitbraken waargenomen van de uit Azië stammende koorts, die ook door de tijgermug wordt overgedragen. Verwacht wordt dat hij zich verder zal verspreiden.