Het immuunstelsel stoot dan wel geen tumoren af, maar Italiaans en Amerikaans onderzoek toonde afgelopen week aan dat genetisch gemanipuleerde immuuncellen bepaalde tumoren wél kunnen aanvallen, herkennen en als een soort van vaccin nawerken. "Je moet dit zien als een soort 'next wave' in de types behandelingen", zegt professor Hematologie Fritz Offner (Vakgroep Inwendige Ziekten UGent/UZ Gent).

De techniek komt erop neer dat actieve immuuncellen uit het bloed gehaald worden, waarna een genetisch gemanipuleerde receptor ingebracht wordt, zodat die CAR-T-cellen bepaalde soorten kankercellen te lijf gaan. Want na massale vermenigvuldiging, worden de gemanipuleerde immuuncellen terug in het bloed gebracht. De responsgraad bij recent onderzoek op bepaalde soorten lymfeklierkankers en leukemie is 80 tot 90 procent, wat nog niet wil zeggen dat de persoon volledig is genezen. Bij klassiek geneesmiddelenonderzoek is een middel in dit stadium succesvol vanaf 20 tot 30 procent.

Volgende stap in behandeling van kanker

De techniek is dus beloftevol. "Je moet dit zien als een soort 'next wave' in de types behandelingen", zegt professor Offner. "Er wordt al meer dan een eeuw radiotherapie toegepast, al vijftig tot zestig jaar chemotherapie, sinds de jaren negentig immunotherapie (monoclonale antistoffen en stamceltherapie) en de volgende stap is om de actieve aanvalcellen in het immuunsysteem te richten op tumorcellen."

Professor Offner verwacht over één tot twee jaar in Amerika de eerste goedkeuringen voor bepaalde van die therapieën, maar zegt dat er nog heel wat moet gebeuren onder meer op vlak van toxiciteit, want de bijwerkingen bleken in sommige gevallen niet min. Ook op het vlak van kostprijs, regelgeving en logistiek zijn nog stappen te zetten. De techniek kan in een aantal gevallen ook stamceltransplantaties vervangen, met een langdurig resultaat en minder impact voor de patiënt, als de ontstekingsreactie kan afgezwakt worden.

Ook in ons land wordt met de techniek gewerkt. In Gent bijvoorbeeld wordt onderzoek gedaan rond leukemie bij kinderen, samen met een groot farmabedrijf. Het onderzoek zal dit jaar ook uitgebreid worden naar andere indicaties voor lymfeklierkanker. (Belga/TE)

Het immuunstelsel stoot dan wel geen tumoren af, maar Italiaans en Amerikaans onderzoek toonde afgelopen week aan dat genetisch gemanipuleerde immuuncellen bepaalde tumoren wél kunnen aanvallen, herkennen en als een soort van vaccin nawerken. "Je moet dit zien als een soort 'next wave' in de types behandelingen", zegt professor Hematologie Fritz Offner (Vakgroep Inwendige Ziekten UGent/UZ Gent).De techniek komt erop neer dat actieve immuuncellen uit het bloed gehaald worden, waarna een genetisch gemanipuleerde receptor ingebracht wordt, zodat die CAR-T-cellen bepaalde soorten kankercellen te lijf gaan. Want na massale vermenigvuldiging, worden de gemanipuleerde immuuncellen terug in het bloed gebracht. De responsgraad bij recent onderzoek op bepaalde soorten lymfeklierkankers en leukemie is 80 tot 90 procent, wat nog niet wil zeggen dat de persoon volledig is genezen. Bij klassiek geneesmiddelenonderzoek is een middel in dit stadium succesvol vanaf 20 tot 30 procent. De techniek is dus beloftevol. "Je moet dit zien als een soort 'next wave' in de types behandelingen", zegt professor Offner. "Er wordt al meer dan een eeuw radiotherapie toegepast, al vijftig tot zestig jaar chemotherapie, sinds de jaren negentig immunotherapie (monoclonale antistoffen en stamceltherapie) en de volgende stap is om de actieve aanvalcellen in het immuunsysteem te richten op tumorcellen." Professor Offner verwacht over één tot twee jaar in Amerika de eerste goedkeuringen voor bepaalde van die therapieën, maar zegt dat er nog heel wat moet gebeuren onder meer op vlak van toxiciteit, want de bijwerkingen bleken in sommige gevallen niet min. Ook op het vlak van kostprijs, regelgeving en logistiek zijn nog stappen te zetten. De techniek kan in een aantal gevallen ook stamceltransplantaties vervangen, met een langdurig resultaat en minder impact voor de patiënt, als de ontstekingsreactie kan afgezwakt worden. Ook in ons land wordt met de techniek gewerkt. In Gent bijvoorbeeld wordt onderzoek gedaan rond leukemie bij kinderen, samen met een groot farmabedrijf. Het onderzoek zal dit jaar ook uitgebreid worden naar andere indicaties voor lymfeklierkanker. (Belga/TE)