Minister-president Kris Peeters heeft de kwaliteitsprijs 'Excellentie in ziekenhuismanagement' uitgereikt aan het Universitair Ziekenhuis Leuven. Innoverend aan het bekroonde project is dat het interacties nagaat tussen het voorgeschreven geneesmiddel en andere geneesmiddelen. Ook controleert een module in het Elektronisch Medisch Voorschrift op interacties met allergie, zwangerschap en voeding.

De prijs 'Excellentie in ziekenhuismanagement' wordt voor de tweede maal georganiseerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) van de KU Leuven samen met het Rode Kruis Vlaanderen. Het 14-daagse vakblad voor artsen 'de Specialisten' was dit jaar mediapartner.

Het bekroonde project behandelt een zeer belangrijk thema: veiligheidsincidenten komen voor bij 10 tot 15 procent van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten. 20 tot 25 procent van die incidenten houden verband met geneesmiddelen en meer dan de helft daarvan hebben te maken met het voorschrijven zelf.

'Fundamentele bijdrage aan kwaliteit geneesmiddelenvoorschrift'

De jury onder leiding van professor Arthur Vleugels (CZV) wees er in haar motivatie op dat het project een fundamentele bijdrage levert tot een betere kwaliteit van het geneesmiddelenvoorschrift. Klassiek bevat het EMV in Leuven bij het voorschrijven van geneesmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten ondersteuning naar keuze van het medicijn, de dosis, de toedieningsfrequentie en -route.

Begin 2010 kwam daar de module geneesmiddel-geneesmiddeleninteractie bij. Later volgden de modules allergie, zwangerschap en voeding. De integratie van de beschikbare kennis over de vele mogelijke interacties van geneesmiddelen ligt ogenschijnlijk voor de hand.

Dit in de praktijk ook effectief realiseren, is echter moeilijk. Het UZ Leuven slaagde er volgens de jury in dit tot een goed einde te brengen onder een toegankelijke en gebruiksvriendelijke vorm. "Onder meer door gebruik te maken van een zeer sterke en geavanceerde informatica-infrastructuur en door een werkmethode waarbij de doelstellingen van meet af aan duidelijk zijn en waarbij de opeenvolgende stappen heel behoedzaam, doordacht en onderbouwd worden gezet," aldus het verslag.

Prijs: 12.500 euro

Vijf ziekenhuizen waren genomineerd voor deze prijs waaraan 12.500 euro verbonden is. Naast het UZ Leuven zijn dat het UZ Brussel, de Sint-Jozefkliniek Izegem, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en het AZ Turnhout. De jury bestond uit topambtenaren van het Riziv, Volksgezondheid, de Vlaamse adminstratie en toplui uit de privésector - onder andere Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta Medica, het blad dat de Specialisten uitgeeft. (GV)

Minister-president Kris Peeters heeft de kwaliteitsprijs 'Excellentie in ziekenhuismanagement' uitgereikt aan het Universitair Ziekenhuis Leuven. Innoverend aan het bekroonde project is dat het interacties nagaat tussen het voorgeschreven geneesmiddel en andere geneesmiddelen. Ook controleert een module in het Elektronisch Medisch Voorschrift op interacties met allergie, zwangerschap en voeding. De prijs 'Excellentie in ziekenhuismanagement' wordt voor de tweede maal georganiseerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (CZV) van de KU Leuven samen met het Rode Kruis Vlaanderen. Het 14-daagse vakblad voor artsen 'de Specialisten' was dit jaar mediapartner.Het bekroonde project behandelt een zeer belangrijk thema: veiligheidsincidenten komen voor bij 10 tot 15 procent van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten. 20 tot 25 procent van die incidenten houden verband met geneesmiddelen en meer dan de helft daarvan hebben te maken met het voorschrijven zelf.'Fundamentele bijdrage aan kwaliteit geneesmiddelenvoorschrift'De jury onder leiding van professor Arthur Vleugels (CZV) wees er in haar motivatie op dat het project een fundamentele bijdrage levert tot een betere kwaliteit van het geneesmiddelenvoorschrift. Klassiek bevat het EMV in Leuven bij het voorschrijven van geneesmiddelen voor gehospitaliseerde patiënten ondersteuning naar keuze van het medicijn, de dosis, de toedieningsfrequentie en -route.Begin 2010 kwam daar de module geneesmiddel-geneesmiddeleninteractie bij. Later volgden de modules allergie, zwangerschap en voeding. De integratie van de beschikbare kennis over de vele mogelijke interacties van geneesmiddelen ligt ogenschijnlijk voor de hand. Dit in de praktijk ook effectief realiseren, is echter moeilijk. Het UZ Leuven slaagde er volgens de jury in dit tot een goed einde te brengen onder een toegankelijke en gebruiksvriendelijke vorm. "Onder meer door gebruik te maken van een zeer sterke en geavanceerde informatica-infrastructuur en door een werkmethode waarbij de doelstellingen van meet af aan duidelijk zijn en waarbij de opeenvolgende stappen heel behoedzaam, doordacht en onderbouwd worden gezet," aldus het verslag.Prijs: 12.500 euroVijf ziekenhuizen waren genomineerd voor deze prijs waaraan 12.500 euro verbonden is. Naast het UZ Leuven zijn dat het UZ Brussel, de Sint-Jozefkliniek Izegem, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen en het AZ Turnhout. De jury bestond uit topambtenaren van het Riziv, Volksgezondheid, de Vlaamse adminstratie en toplui uit de privésector - onder andere Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta Medica, het blad dat de Specialisten uitgeeft. (GV)