Ouderlijke of parentale burn-out is een variant van de werkgerelateerde burn-out die vaders en moeders wordt toegeschreven wanneer het ouderschap hen psychologisch te zwaar wordt. Het uit zich in symptomen als fysieke en emotionele uitputting. Ouders nemen dan emotioneel afstand van hun kinderen en worstelen met een gevoel van falen in hun rol als ouder. Naar schatting 1 op de 10 ouders lijdt aan een parentale burn-out.

Wetenschappers kennen het psychologisch fenomeen al langer, maar het is de eerste keer dat parentale burn-out op zo grote schaal wordt onderzocht. Een diepgravende enquête is daarom opgesteld om te peilen hoe ouders zich voelen bij hun kinderen en in welke mate ze gevoelens van voldoening en uitputting ervaren.

De bevraging wordt vertaald en door universiteiten in 37 landen in alle continenten voorgelegd aan ouders met een uiteenlopende achtergrond. Deelnemende universiteiten krijgen de kans om de bevraging aan te vullen met eigen vragen voor verder onderzoek.

In Vlaanderen peilt de universiteit Gent ook naar de partnerrelatie en de ideeën rond ouderschap bij de partners. Ook de identiteit als ouder en de motivatie van het ouderschap wordt bevraagd.

Ouderlijke burn-out is een relatief jong begrip dat in de jaren 70 opgang maakte, maar daarna niet veel academische navolging kreeg. Het concept werd vooral bestudeerd in België en Zweden maar wordt nu opnieuw onder de aandacht gebracht. 'Met dit onderzoek kunnen mooie resultaten geboekt worden, waarmee we ouders kunnen helpen"', zegt onderzoekster Charlotte Schrooyen van de UGent.

De universiteit hoopt dat het onderzoek door zo veel mogelijk ouders wordt ingevuld op de website www.vopspsy.ugent.be/ouderschapsvragenlijst.htm.

Ouderlijke of parentale burn-out is een variant van de werkgerelateerde burn-out die vaders en moeders wordt toegeschreven wanneer het ouderschap hen psychologisch te zwaar wordt. Het uit zich in symptomen als fysieke en emotionele uitputting. Ouders nemen dan emotioneel afstand van hun kinderen en worstelen met een gevoel van falen in hun rol als ouder. Naar schatting 1 op de 10 ouders lijdt aan een parentale burn-out. Wetenschappers kennen het psychologisch fenomeen al langer, maar het is de eerste keer dat parentale burn-out op zo grote schaal wordt onderzocht. Een diepgravende enquête is daarom opgesteld om te peilen hoe ouders zich voelen bij hun kinderen en in welke mate ze gevoelens van voldoening en uitputting ervaren. De bevraging wordt vertaald en door universiteiten in 37 landen in alle continenten voorgelegd aan ouders met een uiteenlopende achtergrond. Deelnemende universiteiten krijgen de kans om de bevraging aan te vullen met eigen vragen voor verder onderzoek. In Vlaanderen peilt de universiteit Gent ook naar de partnerrelatie en de ideeën rond ouderschap bij de partners. Ook de identiteit als ouder en de motivatie van het ouderschap wordt bevraagd. Ouderlijke burn-out is een relatief jong begrip dat in de jaren 70 opgang maakte, maar daarna niet veel academische navolging kreeg. Het concept werd vooral bestudeerd in België en Zweden maar wordt nu opnieuw onder de aandacht gebracht. 'Met dit onderzoek kunnen mooie resultaten geboekt worden, waarmee we ouders kunnen helpen"', zegt onderzoekster Charlotte Schrooyen van de UGent. De universiteit hoopt dat het onderzoek door zo veel mogelijk ouders wordt ingevuld op de website www.vopspsy.ugent.be/ouderschapsvragenlijst.htm.