UGent-doctoranda Evy Woumans selecteerde voor haar proefschrift 54 kinderen, met onder meer eenzelfde intelligentieniveau en taalontwikkeling, uit verschillende tweede kleuterklassen uit Wallonië. In de derde kleuterklas volgde de helft van de kinderen tweetalig immersie-onderwijs, waar bepaalde vakken in een andere taal gegeven worden, de andere helft eentalig onderwijs. Op het eind van dat jaar werden de intellectuele vaardigheden van de eentalige kleuters vergeleken met die uit het tweetalig immersieonderwijs.

"De kleuters die immersieonderwijs gingen volgen bleken na een jaar hoger te scoren op een intelligentietest dan kleuters die eentalig onderwijs genoten, zelfs al scoorden beide groepen kleuters voor aanvang van dat jaar op dezelfde test even hoog", zegt Woumans.

Alzheimer

Uit een andere studie, in samenwerking met UZ Gent en UZ Brussel, werd in het proefschrift duidelijk dat tweetaligheid de negatieve cognitieve symptomen van Alzheimer met vier tot vijf jaar kan uitstellen. "Bovendien toonden nog twee andere studies aan dat ook gewone, gezonde volwassen tweetaligen cognitief beter presteren dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Vooral tweetaligen die vaak met hun talen bezig zijn, zoals tolken, vertoonden de grootste voordelen."

Taal activeren

In een laatste studie ging Evy Woumans na hoe tweetaligen in elke situatie steeds de juiste taal kunnen selecteren. Zij vond dat het gezicht van de gesprekspartner hierin een cruciale rol speelt. "Indien een bekend gezicht steeds één bepaalde taal spreekt indien men het ziet, wordt bij het zien van dat gezicht automatisch die taal geactiveerd. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, zoals het geval is bij tweetalige sprekers, worden bij de luisteraar beide talen actief bij het zien van dat gezicht." (Belga/TE)

UGent-doctoranda Evy Woumans selecteerde voor haar proefschrift 54 kinderen, met onder meer eenzelfde intelligentieniveau en taalontwikkeling, uit verschillende tweede kleuterklassen uit Wallonië. In de derde kleuterklas volgde de helft van de kinderen tweetalig immersie-onderwijs, waar bepaalde vakken in een andere taal gegeven worden, de andere helft eentalig onderwijs. Op het eind van dat jaar werden de intellectuele vaardigheden van de eentalige kleuters vergeleken met die uit het tweetalig immersieonderwijs. "De kleuters die immersieonderwijs gingen volgen bleken na een jaar hoger te scoren op een intelligentietest dan kleuters die eentalig onderwijs genoten, zelfs al scoorden beide groepen kleuters voor aanvang van dat jaar op dezelfde test even hoog", zegt Woumans.Uit een andere studie, in samenwerking met UZ Gent en UZ Brussel, werd in het proefschrift duidelijk dat tweetaligheid de negatieve cognitieve symptomen van Alzheimer met vier tot vijf jaar kan uitstellen. "Bovendien toonden nog twee andere studies aan dat ook gewone, gezonde volwassen tweetaligen cognitief beter presteren dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Vooral tweetaligen die vaak met hun talen bezig zijn, zoals tolken, vertoonden de grootste voordelen." In een laatste studie ging Evy Woumans na hoe tweetaligen in elke situatie steeds de juiste taal kunnen selecteren. Zij vond dat het gezicht van de gesprekspartner hierin een cruciale rol speelt. "Indien een bekend gezicht steeds één bepaalde taal spreekt indien men het ziet, wordt bij het zien van dat gezicht automatisch die taal geactiveerd. Als een gezicht twee talen gaat gebruiken, zoals het geval is bij tweetalige sprekers, worden bij de luisteraar beide talen actief bij het zien van dat gezicht." (Belga/TE)