Zo'n 16 procent van de Vlaamse jongeren kampt met depressieve gevoelens. Zo klinkt het in de reportage van Koppen 'Jong en depressief'. Maar de drempel om psychologische hulp te zoeken is hoog. In maart herinnerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) er al aan dat er in het federaal regeerakkoord een opening voorzien is om een terugbetaling van psychologen te analyseren. 'Daar zal ik dan ook werk van maken', zei de minister toen op de studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen over de eerstelijnspsycholoog.

'Mensen stellen consultatie uit'

Naar aanleiding van de genoemde reportage, zou De Block die terugbetaling nog binnen deze legislatuur willen realiseren. En daar zijn de psychologen blij mee:

'Een op de drie Belgen heeft te maken met een psychische klacht, de voorzieningen binnen onze geestelijke gezondheidszorg kampen met lange wachtlijsten en de druk op onze sociale zekerheid neemt toe door langdurig zieken met een psychische problematiek', staat te lezen in een reactie van de Belgische Federatie van Psychologen.

'Maar er zijn veel taboes en misverstanden waardoor heel wat mensen een bezoek aan de psycholoog uitstellen', verklaart gedelegeerd bestuurder Koen Lowet.'Bovendien worden zulke consultaties vandaag nog niet terugbetaald. Dat maakt een psychologische behandeling zoals psychotherapie voor sommigen moeilijk of niet betaalbaar.'

Budgettaire impact

Een barrière die De Block nu wil wegnemen door de vrijgevestigde psychologen terug te betalen. Een goed idee, aldus Lowet: 'België telt ongeveer 3.500 vrijgevestigde psychologen en dat aantal neemt jaarlijks toe. Een bezoek aan de psycholoog toegankelijker maken, kan helpen het capaciteitsprobleem van de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.'

Tijdens de studiedag in maart maakte de minister zich echter ook reeds enkele bedenkingen. 'Die oefening zal niet in een-twee-drie klaar zijn', zei ze. 'We moeten een antwoord vinden op vragen als: hoeveel psychologen kunnen we toelaten? Hoeveel consultaties mogen zij doen? En welke budgettaire impact zal dit alles hebben?'

Maar die impact valt volgens Lowet wel mee. 'De plannen van de minister zijn niet onrealistisch', meent hij in de reactie van de Federatie. 'We berekenden intern dat er slechts 200 miljoen euro nodig is om psychologen terug te betalen. Dat is slechts een vijfde van het budget dat besteed wordt aan kinesitherapie.'

Opdat de berekende 200 miljoen euro op termijn geen verhoging van het budget van het RIZIV zou vormen, stelt Lowet voor om 'met een aantal budgetten te schuiven'. 'Een terugbetaling moet kaderen in een geheel van maatregelen, zoals het afbouwen van langdurige ziekenhuisopnames of langdurig medicatiegebruik.'

'Geen verplichte verwijzing huisarts'

Maar hij waarschuwt voor andere effecten van de maatregel. 'De terugbetaling mag zijn doel zeker niet missen. De bedoeling is namelijk dat het makkelijker wordt om de stap naar de psycholoog te zetten. We moeten dus vermijden dat we een nieuwe drempel opwerpen.'

Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als een terugbetaling enkel mogelijk is bij een verplichte verwijzing door de huisarts. 'Veel mensen met psychische problemen willen niet dat hun huisarts daarvan op de hoogte is', zegt Lowet.

Tot slot stelt Lowet voor om het terugbetalingssysteem samen met de overheid te ontwikkelen: 'Psychologen zijn een vrij unieke en niet-medische discipline en daarom nog onbekend voor beleidsmakers en instanties zoals het RIZIV. Daarom is er grondig overleg nodig om te voorkomen dat een terugbetaling leidt tot het verloren gaan van het klinisch psychologisch werken.' (WB)

Zo'n 16 procent van de Vlaamse jongeren kampt met depressieve gevoelens. Zo klinkt het in de reportage van Koppen 'Jong en depressief'. Maar de drempel om psychologische hulp te zoeken is hoog. In maart herinnerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) er al aan dat er in het federaal regeerakkoord een opening voorzien is om een terugbetaling van psychologen te analyseren. 'Daar zal ik dan ook werk van maken', zei de minister toen op de studiedag van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen over de eerstelijnspsycholoog.Naar aanleiding van de genoemde reportage, zou De Block die terugbetaling nog binnen deze legislatuur willen realiseren. En daar zijn de psychologen blij mee:'Een op de drie Belgen heeft te maken met een psychische klacht, de voorzieningen binnen onze geestelijke gezondheidszorg kampen met lange wachtlijsten en de druk op onze sociale zekerheid neemt toe door langdurig zieken met een psychische problematiek', staat te lezen in een reactie van de Belgische Federatie van Psychologen.'Maar er zijn veel taboes en misverstanden waardoor heel wat mensen een bezoek aan de psycholoog uitstellen', verklaart gedelegeerd bestuurder Koen Lowet.'Bovendien worden zulke consultaties vandaag nog niet terugbetaald. Dat maakt een psychologische behandeling zoals psychotherapie voor sommigen moeilijk of niet betaalbaar.'Een barrière die De Block nu wil wegnemen door de vrijgevestigde psychologen terug te betalen. Een goed idee, aldus Lowet: 'België telt ongeveer 3.500 vrijgevestigde psychologen en dat aantal neemt jaarlijks toe. Een bezoek aan de psycholoog toegankelijker maken, kan helpen het capaciteitsprobleem van de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.'Tijdens de studiedag in maart maakte de minister zich echter ook reeds enkele bedenkingen. 'Die oefening zal niet in een-twee-drie klaar zijn', zei ze. 'We moeten een antwoord vinden op vragen als: hoeveel psychologen kunnen we toelaten? Hoeveel consultaties mogen zij doen? En welke budgettaire impact zal dit alles hebben?'Maar die impact valt volgens Lowet wel mee. 'De plannen van de minister zijn niet onrealistisch', meent hij in de reactie van de Federatie. 'We berekenden intern dat er slechts 200 miljoen euro nodig is om psychologen terug te betalen. Dat is slechts een vijfde van het budget dat besteed wordt aan kinesitherapie.'Opdat de berekende 200 miljoen euro op termijn geen verhoging van het budget van het RIZIV zou vormen, stelt Lowet voor om 'met een aantal budgetten te schuiven'. 'Een terugbetaling moet kaderen in een geheel van maatregelen, zoals het afbouwen van langdurige ziekenhuisopnames of langdurig medicatiegebruik.'Maar hij waarschuwt voor andere effecten van de maatregel. 'De terugbetaling mag zijn doel zeker niet missen. De bedoeling is namelijk dat het makkelijker wordt om de stap naar de psycholoog te zetten. We moeten dus vermijden dat we een nieuwe drempel opwerpen.'Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als een terugbetaling enkel mogelijk is bij een verplichte verwijzing door de huisarts. 'Veel mensen met psychische problemen willen niet dat hun huisarts daarvan op de hoogte is', zegt Lowet.Tot slot stelt Lowet voor om het terugbetalingssysteem samen met de overheid te ontwikkelen: 'Psychologen zijn een vrij unieke en niet-medische discipline en daarom nog onbekend voor beleidsmakers en instanties zoals het RIZIV. Daarom is er grondig overleg nodig om te voorkomen dat een terugbetaling leidt tot het verloren gaan van het klinisch psychologisch werken.' (WB)