Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen verstrekt in antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V).

In 2013 stapten in West-Vlaanderen 30,2 mannen per 100.000 inwoners uit het leven, tegenover 19,4 in Limburg. Oost-Vlaanderen (24,5), Antwerpen (22,4) en Vlaams-Brabant (22,3) benaderden het Vlaams gemiddelde van 23,9. Ook bij de vrouwen scoorde West-Vlaanderen (12,2) het hoogst en Limburg (6,2 procent) het laagst. In Vlaams-Brabant bedroeg het suïcidecijfer 8,4, in Antwerpen 8 en in Oost-Vlaanderen 6,7. Wat de suïcidepogingen betreft hebben West- en Oost-Vlaanderen de hoogste rates en Antwerpen, Vlaams-Brabant en opnieuw Limburg de laagste.

Vandeurzen waarschuwt er wel voor de cijfers met de nodige omzichtigheid te interpreteren vermits de geografische schaal zo klein is. Vlaanderen zet volgens de minister in op een globaal preventiebeleid ten aanzien van zelfdoding zonder onderscheid te maken tussen de provincies. Bijkomend kunnen lokale initiatieven genomen worden. Zo besteden Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Boeren op een Kruispunt in West-Vlaanderen dit jaar specifieke aandacht aan landbouwers.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij:

De Zelfmoordlijn

1813

www.zelfmoord1813.be

Tele-Onthaal

106

www.tele-onthaal.be

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen verstrekt in antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). In 2013 stapten in West-Vlaanderen 30,2 mannen per 100.000 inwoners uit het leven, tegenover 19,4 in Limburg. Oost-Vlaanderen (24,5), Antwerpen (22,4) en Vlaams-Brabant (22,3) benaderden het Vlaams gemiddelde van 23,9. Ook bij de vrouwen scoorde West-Vlaanderen (12,2) het hoogst en Limburg (6,2 procent) het laagst. In Vlaams-Brabant bedroeg het suïcidecijfer 8,4, in Antwerpen 8 en in Oost-Vlaanderen 6,7. Wat de suïcidepogingen betreft hebben West- en Oost-Vlaanderen de hoogste rates en Antwerpen, Vlaams-Brabant en opnieuw Limburg de laagste. Vandeurzen waarschuwt er wel voor de cijfers met de nodige omzichtigheid te interpreteren vermits de geografische schaal zo klein is. Vlaanderen zet volgens de minister in op een globaal preventiebeleid ten aanzien van zelfdoding zonder onderscheid te maken tussen de provincies. Bijkomend kunnen lokale initiatieven genomen worden. Zo besteden Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en Boeren op een Kruispunt in West-Vlaanderen dit jaar specifieke aandacht aan landbouwers.Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij:De Zelfmoordlijn1813www.zelfmoord1813.beTele-Onthaal 106www.tele-onthaal.be