Tussen 2010 en 2012 deed de Universiteit Gent onderzoek naar de veronderstelde toename van polygebruik en naar de samenhang ervan met allerlei psychische problemen bij personen die zich aandienen voor een alcohol- of drugbehandeling. Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA) en de Université Libre de Bruxelles (ULB).

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en analyse van beschikbare databanken concluderen de onderzoekers dat 40 tot 60% van alle personen die zich aanmelden voor een drugbehandeling geregeld meerdere middelen gebruiken en dat overmatig alcoholgebruik hierin dikwijls centraal staat. Minder dan 10% van alle patiënten die zich aanmelden voor een alcoholbehandeling zijn polygebruikers, al is het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen hoog in deze groep.

Complexe problematiek De beschikbare longitudinale data wijzen op een duidelijke toename van het aantal polydruggebruikers tijdens de voorbije 15 jaar. In vergelijking met personen die slechts van één middel afhankelijk zijn, ervaren polygebruikers meer psychische problemen en worden bij hen ook vaker psychische stoornissen (bv. depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen) gediagnosticeerd. Ook hebben zij meer problemen op het vlak van tewerkstelling, familie en sociale relaties en is er sprake van een slechtere levenskwaliteit.

De complexere problematiek van polydruggebruikers bij aanvang van de behandeling houdt ook een ongunstige prognose in voor de behandelingsuitkomst, zeker indien niet voldoende wordt ingespeeld op de samenhang tussen deze problemen en op de afhankelijkheid van andere middelen (bv. alcohol, cannabis) dan deze waarvoor men behandeling vraagt.

Uitdagingen voor verslavingszorg

Ondanks het toegenomen polydruggebruik en de sterke verwevenheid van verslavings- en psychische problemen, wordt in de hulpverlening nog steeds niet systematisch gescreend op deze vaak voorkomende problemen en is het hulpverleningslandschap erg versnipperd. Er is dan ook nood aan een betere samenwerking tussen de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg om zo meer integrale en continue hulp te kunnen bieden. Ook de alcohol- en drughulpverlening vormen nog steeds twee aparte sectoren, terwijl veel personen die zich aanbieden voor behandeling problemen hebben met zowel alcohol als illegale drugs.

Populaire combinaties

Door de toenemende beschikbaarheid van allerlei legale en illegale drugs is polydruggebruik eerder regel dan uitzondering geworden. Niet alleen in het uitgaansleven, maar ook bij personen die zich aanbieden voor hulpverlening wordt - naast het zogenaamde voornaamste probleemmiddel - vaak misbruik of afhankelijkheid van één of meer andere middelen vastgesteld. Typische combinaties zijn heroïne en cocaïne, cocaïne samen met alcohol en stimulantia, opiaten in combinatie met cannabis en alcohol, en cannabis en stimulantia gecombineerd met alcohol. (MF)

Bron: Prof. Wouter Vanderplasschen, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent

Tussen 2010 en 2012 deed de Universiteit Gent onderzoek naar de veronderstelde toename van polygebruik en naar de samenhang ervan met allerlei psychische problemen bij personen die zich aandienen voor een alcohol- of drugbehandeling. Het onderzoek gebeurde in opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid en in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en analyse van beschikbare databanken concluderen de onderzoekers dat 40 tot 60% van alle personen die zich aanmelden voor een drugbehandeling geregeld meerdere middelen gebruiken en dat overmatig alcoholgebruik hierin dikwijls centraal staat. Minder dan 10% van alle patiënten die zich aanmelden voor een alcoholbehandeling zijn polygebruikers, al is het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen hoog in deze groep. Complexe problematiek De beschikbare longitudinale data wijzen op een duidelijke toename van het aantal polydruggebruikers tijdens de voorbije 15 jaar. In vergelijking met personen die slechts van één middel afhankelijk zijn, ervaren polygebruikers meer psychische problemen en worden bij hen ook vaker psychische stoornissen (bv. depressie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen) gediagnosticeerd. Ook hebben zij meer problemen op het vlak van tewerkstelling, familie en sociale relaties en is er sprake van een slechtere levenskwaliteit. De complexere problematiek van polydruggebruikers bij aanvang van de behandeling houdt ook een ongunstige prognose in voor de behandelingsuitkomst, zeker indien niet voldoende wordt ingespeeld op de samenhang tussen deze problemen en op de afhankelijkheid van andere middelen (bv. alcohol, cannabis) dan deze waarvoor men behandeling vraagt. Uitdagingen voor verslavingszorg Ondanks het toegenomen polydruggebruik en de sterke verwevenheid van verslavings- en psychische problemen, wordt in de hulpverlening nog steeds niet systematisch gescreend op deze vaak voorkomende problemen en is het hulpverleningslandschap erg versnipperd. Er is dan ook nood aan een betere samenwerking tussen de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg om zo meer integrale en continue hulp te kunnen bieden. Ook de alcohol- en drughulpverlening vormen nog steeds twee aparte sectoren, terwijl veel personen die zich aanbieden voor behandeling problemen hebben met zowel alcohol als illegale drugs. Populaire combinaties Door de toenemende beschikbaarheid van allerlei legale en illegale drugs is polydruggebruik eerder regel dan uitzondering geworden. Niet alleen in het uitgaansleven, maar ook bij personen die zich aanbieden voor hulpverlening wordt - naast het zogenaamde voornaamste probleemmiddel - vaak misbruik of afhankelijkheid van één of meer andere middelen vastgesteld. Typische combinaties zijn heroïne en cocaïne, cocaïne samen met alcohol en stimulantia, opiaten in combinatie met cannabis en alcohol, en cannabis en stimulantia gecombineerd met alcohol. (MF) Bron: Prof. Wouter Vanderplasschen, Vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent