Steeds meer Belgen hebben diabetes

Op tien jaar tijd is het aantal patiënten met diabetes gestegen in ons land. Tussen 2008 en 2017 steeg het aandeel diabetespatiënten ten opzichte van de hele bevolking van 5,1 naar 6,1 procent.

Dat tonen nieuwe cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan.

De stijging was er in alle leeftijdsgroepen, meldt het samenwerkingsverband van de ziekenfondsen dat gegevens over de gezondheidszorg analyseert. Bij de 25- tot 44-jarigen ligt het aandeel patiënten met suikerziekte op 1,6 procent. Bij de 45- tot 64-jarigen is dat al 8 procent en bij de 65-plussers 17 procent. De cijfers vertegenwoordigen de patiënten die specifieke medicatie of vergoedingen terugbetaald kregen.

De stijging is te wijten aan de vergrijzing van de bevolking en aan een toename van de risicofactoren voor suikerziekte. Met andere woorden, er is meer sprake van overgewicht, ongezonde voeding of onvoldoende lichaamsbeweging.

Het IMA wijst daarom op het belang van een goede opvolging. ‘Dankzij de zorgprogramma’s biedt de ziekteverzekering diabetespatiënten de nodige opvolging en ondersteuning, of ze nu insulineafhankelijk zijn of niet.’

Er is sprake van een lichte verbetering in de opvolging van diabetespatiënten: bepaalde onderzoeken worden immers beschouwd als minimale basiscriteria voor een goede opvolging van diabetes. Bij iets minder dan de helft van de patiënten die behandeld worden met insuline, was er in 2017 sprake van een minimale follow-up.

Het Intermutualistisch Agentschap maakt daarbij ook een bruggetje met de covid-19-crisis. Op het hoogtepunt van de crisis waren alle niet-dringende afspraken in de ziekenhuizen geschrapt, maar de niet-dringende medische zorgen zijn intussen heropgestart. ‘Daarom brengen we het belang van een gepaste opvolging van diabetespatiënten in herinnering.’

Partner Content