Artsen en ziekenfondsen spreken om de één à twee jaar een conventie af waarin ze dokterstarieven vastleggen. Geconventioneerde artsen volgen die tarieven en krijgen daar een bedrag voor om te investeren in een verzekering voor pensioen, overlijden en invaliditeit. Niet-geconventioneerde artsen krijgen die sociale voordelen niet, maar mogen supplementen vragen.

Omdat de CM signalen kreeg dat geconventioneerde specialisten de tarieven niet altijd respecteren, voerden ze een onderzoek uit. Het gaat in het onderzoek enkel om specialisten die privéconsultaties uitvoeren, want voor prestaties in het ziekenhuis bestaat een gereglementeerde factuur. Huisartsen zijn niet onderzocht omdat het probleem van supplementen zich daar minder zou stellen.

Gemiddeld 9 euro extra

Uit het onderzoek komt naar voor dat specialisten die volledig geconventioneerd zijn te veel aanrekenen bij 23 procent van de consultaties. Gemiddeld betaalt de patiënt er 9 euro extra. Niet-geconventioneerde specialisten volgden in 45 procent van de consultaties het officiële tarief, hoewel ze dat niet moesten. De patiënt betaalde bij hen gemiddeld 13,5 euro extra als supplementen aangerekend werden. Vooral bij geconventioneerde gynaecologen (49 procent van de consultaties), cardiologen (35 procent) en neus-, keel- en oorartsen (32 procent) riskeerde de patiënt supplementen te moeten betalen.

De CM wil met de artsensyndicaten nagaan hoe geconventioneerde specialisten die de conventie niet naleven aangepakt kunnen worden. Daarnaast ijvert de CM voor meer transparantie. CM-voorzitter Marc Justaert pleit voor het beter bekendmaken van de conventiestatus en prijzen - meer dan 80 procent van de respondenten wist niet of hun arts geconventioneerd was - en een duidelijke factuur. Ook wil Justaert de conventiegraad optrekken.

De cijfers moeten wel enigszins gerelativeerd worden. De CM vroeg haar leden na een bezoek aan een specialist het betaalde bedrag mee te delen. Zo ontving de CM 50.000 antwoorden over consultaties bij volledig geconventioneerde specialisten. Maar er werden relatief meer enquêtes ingevuld over niet-geconventioneerde specialisten, wat doet vermoeden dat leden die vonden dat ze te veel hadden betaald oververtegenwoordigd zijn in de resultaten.

Conventie naleven

"De cijfers mogen niet veralgemeend worden", gaf CM-voorzitter Justaert toe op een persconferentie, "maar ze tonen wel aan dat her en der een scheve schaats wordt gereden. Het hele akkoordensysteem staat of valt met het respecteren van de tarieven. Daarom lieten we deze enquête uitvoeren."

Justaert wees erop dat in de conventie vastgelegd is dat betwistingen moeten behandeld worden door een paritair comité dat samengesteld is door Medicomut, de commissie waarin artsen en ziekenfondsen onderhandelen over de tarieven. Ook verbinden beide partijen zich in de conventie ertoe om de bepalingen ervan te respecteren op basis van loyauteit en wederzijds respect. "We doen dus niets abnormaal of agressief", zei Justaert.

Welke geconventioneerde artsen de tarieven niet naleven, zal de CM daarom niet bekendmaken. "We houden het akkoordensysteem hoog in het vaandel. Het is onze taak om te onderhandelen met de artsen en er samen op toe te zien dat de conventie wordt nageleefd." (Belga/TE)

Artsen en ziekenfondsen spreken om de één à twee jaar een conventie af waarin ze dokterstarieven vastleggen. Geconventioneerde artsen volgen die tarieven en krijgen daar een bedrag voor om te investeren in een verzekering voor pensioen, overlijden en invaliditeit. Niet-geconventioneerde artsen krijgen die sociale voordelen niet, maar mogen supplementen vragen. Omdat de CM signalen kreeg dat geconventioneerde specialisten de tarieven niet altijd respecteren, voerden ze een onderzoek uit. Het gaat in het onderzoek enkel om specialisten die privéconsultaties uitvoeren, want voor prestaties in het ziekenhuis bestaat een gereglementeerde factuur. Huisartsen zijn niet onderzocht omdat het probleem van supplementen zich daar minder zou stellen. Uit het onderzoek komt naar voor dat specialisten die volledig geconventioneerd zijn te veel aanrekenen bij 23 procent van de consultaties. Gemiddeld betaalt de patiënt er 9 euro extra. Niet-geconventioneerde specialisten volgden in 45 procent van de consultaties het officiële tarief, hoewel ze dat niet moesten. De patiënt betaalde bij hen gemiddeld 13,5 euro extra als supplementen aangerekend werden. Vooral bij geconventioneerde gynaecologen (49 procent van de consultaties), cardiologen (35 procent) en neus-, keel- en oorartsen (32 procent) riskeerde de patiënt supplementen te moeten betalen. De CM wil met de artsensyndicaten nagaan hoe geconventioneerde specialisten die de conventie niet naleven aangepakt kunnen worden. Daarnaast ijvert de CM voor meer transparantie. CM-voorzitter Marc Justaert pleit voor het beter bekendmaken van de conventiestatus en prijzen - meer dan 80 procent van de respondenten wist niet of hun arts geconventioneerd was - en een duidelijke factuur. Ook wil Justaert de conventiegraad optrekken. De cijfers moeten wel enigszins gerelativeerd worden. De CM vroeg haar leden na een bezoek aan een specialist het betaalde bedrag mee te delen. Zo ontving de CM 50.000 antwoorden over consultaties bij volledig geconventioneerde specialisten. Maar er werden relatief meer enquêtes ingevuld over niet-geconventioneerde specialisten, wat doet vermoeden dat leden die vonden dat ze te veel hadden betaald oververtegenwoordigd zijn in de resultaten. "De cijfers mogen niet veralgemeend worden", gaf CM-voorzitter Justaert toe op een persconferentie, "maar ze tonen wel aan dat her en der een scheve schaats wordt gereden. Het hele akkoordensysteem staat of valt met het respecteren van de tarieven. Daarom lieten we deze enquête uitvoeren." Justaert wees erop dat in de conventie vastgelegd is dat betwistingen moeten behandeld worden door een paritair comité dat samengesteld is door Medicomut, de commissie waarin artsen en ziekenfondsen onderhandelen over de tarieven. Ook verbinden beide partijen zich in de conventie ertoe om de bepalingen ervan te respecteren op basis van loyauteit en wederzijds respect. "We doen dus niets abnormaal of agressief", zei Justaert. Welke geconventioneerde artsen de tarieven niet naleven, zal de CM daarom niet bekendmaken. "We houden het akkoordensysteem hoog in het vaandel. Het is onze taak om te onderhandelen met de artsen en er samen op toe te zien dat de conventie wordt nageleefd." (Belga/TE)